SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

O NAS - RODM GDAŃSK


Stowarzyszenie Morena - powstało w 2002 roku. Od 2003 roku pełniło funkcję Ośrodka Regionalnego Programu "Młodzież w działaniu", a od 2014 roku Programu "Erasmus+". W 2004 roku zaczęło prowadzić Regionalny Punkt Informacji młodzieżowej Eurodesk, w latach 2009-2013 punkt informacji europejskiej Europe Direct. Od lat zajmujemy się udzielaniem wsparcia młodym aktywnym osobom, liderom młodzieżowym poprzez szkolenia, regranting oraz informacje

Od 2016 roku, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.


Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE;Stowarzyszenie Morena

ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk
Tel.: (0-58) 3 444 111; fax (0-58) 3 444 111

morena.org.pl

RODM Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk
(Parter)
Tel.: 515 151 729

rodm@rodm-gdansk.plRODM Gdańsk na mapie Google


facebook