SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

SIEĆ RODM


Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)


Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową. W całym kraju funkcjonuje 9 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Idea powołania sieci RODM narodziła się przed trzema laty jako realizacja zapowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych o konieczności nadania "…impetu samorządowemu i obywatelskiemu wymiarowi polityki zagranicznej". Nowe ośrodki miały stanowić przede wszystkim ministerialne zaproszenie do współtworzenia w regionach polskiej polityki zagranicznej. Organizacje prowadzące Ośrodki zostały wybrane przez MSZ w wyniku ogłoszonego konkursu otwartego.

Sieć RODM animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji w zakresie polskiej polityki europejskiej i zagranicznej udzielają tam wyspecjalizowani konsultanci. Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Koordynacją pracy Sieci RODM w ramach MSZ zajmuje się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej.
kontakt: siec@msz.gov.pl.BIAŁYSTOK

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
www.rodm-bialystok.pl
Facebook


GDAŃSK

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ul. Pniewskiego 1, 80-246 Gdańsk
e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
www.rodm-gdansk.pl
Facebook


GORZÓW WIELKOPOLSKI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: rodm@rodm-gorzow.pl
www.rodm-gorzow.pl
Facebook


KATOWICE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach
ul. Damrota 6, 40-022 Katowice
e-mail: rodm@rodm-katowice.pl
www.rodm-katowice.pl
Facebook


KIELCE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach
ul. Staszica 6/9 (409,87 km), 25-008 Kielce
e-mail: rodm@rodm-katowice.pl
www.rodm-katowice.pl
Facebook


KRAKÓW

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
e-mail: rodm@rodm-krakow.pl
www.rodm-krakow.pl
Facebook


LUBLIN

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
ul. Rynek 18 (II p.) 20-111 Lublin
e-mail: rodm@rodm-lublin.pl
www.rodm-lublin.pl
Facebook


ŁÓDŹ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
www.rodm-lodz.pl
Facebook


OLSZTYN

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, 10-512 Olsztyn
e-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl
Facebook


OPOLE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-078 Opole
e-mail: rodm@rodm-opole.pl
www.rodm-opole.pl
Facebook


POZNAŃ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
ul. ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl
Facebook


SZCZECIN

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
www.rodm-szczecin.pl
Facebook


TORUŃ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
al. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
e-mail: rodm@rodm-torun.pl
www.rodm-torun.pl
Facebook


WARSZAWA

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl
www.rodm-warszawa.pl
FacebookWROCŁAW

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
ul. Legnicka 21, 52-007 Wrocław
e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl
www.rodm-wroclaw.pl
Facebook

facebook