SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata: „Baltic Pipe – czy oznacza koniec problemów z gazem?”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W najbliższy piątek, 14 października w godzinach 12:00 – 14:00, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje debatę pt. „Baltic Pipe – czy oznacza koniec problemów z gazem?”. Zapytamy ekspertów w jaki sposób nowy gazociąg wpłynie na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Debata odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Gośćmi piątkowej debaty nt. Baltic Pipe będą:

prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz – historyk, politolog, logistyk i inżynier. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojęty obszar Bliskiego Wschodu włączywszy w to Południowy Kaukaz, a także politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowcowych oraz logistyki paliwowej. Prowadzi badania nad relacjami między sytuacją na rynkach gazu i ropy a stosunkami międzynarodowymi i wewnętrznymi państw producenckich, logistyką paliwową, a także energetyką odnawialną. Redaktor naukowy wydawanych cyklicznie interdyscyplinarnych opracowań monograficznych o problematyce związanej z energetyką i bezpieczeństwem energetycznym pt. „Rynki surowców i energii. Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska”. Prezes zarządu Fundacji na Rzecz Czystej Energii. Doradza spółkom paliwowym i energetycznym,

dr Marcin Sienkiewicz – Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP. Jego zainteresowania naukowe to problematyka paliwowo-energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz polityka historyczna,

prof. Sylwia Mrozowska – doktor hab. nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, członek Team Europe, członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; koordynator wiodący grupy 5 edukacja społeczna. Prowadzi badania w obszarze społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju technologii energetycznych, strategii, lobbingu i partycypacji. W tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, zredagowała i współredagowała sześć prac zbiorowych,

Kmdr ppor. dr Rafał Miętkiewicz – Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content