SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Co to jest RODM?

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są prowadzone przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe w 16 miastach wojewódzkich i tworzą sieć koordynowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.

Zakres działalności

Ośrodek jest odpowiedzialny za inicjowanie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one partnerom regionalnym wyrażenie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ich działań o charakterze międzynarodowym.

Współpraca

Zapraszamy wszystkich chętnych, organizacje i społeczności do współpracy i włączania się w działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Zachęcamy do śledzenia aktywności Ośrodka w mediach społecznościowych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest realizowany w latach 2022 - 2024 przez Instytut Debaty Publicznej i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022 - 2024".

Instytut Debaty Publicznej jest realizatorem zadań publicznych, projektów edukacyjnych, szkoleń i wykładów obejmujących tematykę nauk prawnych, społecznych oraz umiejętności miękkich i biznesowych, w tym wystąpień publicznych, sztuki debatowania, erystyki, argumentacji, pracy zespołowej, zarządzania sobą w czasie.

Nasz zespół

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Andrzej Skiba

koordynator

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content