SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dyskusja „Sytuacja szkolnictwa i rynku pracy w Ukrainie w następstwie rosyjskiej agresji”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

20 grudnia 2022 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku organizuje dyskusję w formie online, pn. „Sytuacja szkolnictwa i rynku pracy w Ukrainie w następstwie rosyjskiej agresji”, która będzie miała charakter otwarty dla publiczności.

W eksperckim gronie porozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda edukacja na Ukrainie, jak edukacja wygląda w Polsce pod względem obywateli ukraińskich, a także o rynku pracy i perspektywach na przyszłość.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Partnerami spotkania są fundacja Studenci dla Ukrainy oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Link do wydarzenia zostanie udostępniony poprzez media społecznościowe Ośrodka.

Gośćmi wtorkowej dyskusji będą:

prof. Valentyna Holdevska – doktor habilitowany nauk historycznych, starszy wykladowca Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
Autor ponad 80 prac indywidualnych naukowych i metodycznych w języku języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, polskim i hiszpańskim. Współtwórca projektów naukowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych. Członek Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Iberystów.Członek rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Zainteresowania zawodowe: procesy transformacyjne we współczesnym świecie, przemiany demokratyczne, nowa historia Hiszpanii, rola i miejsce instytucji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.

prof. Aleksander Kuczabski – pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. pomocy Ukrainie. Doktor habilitowany (doktor nauk z zarządzania państwowego w zakresie mechanizmów zarządzania państwowego, Ukraina, uznany za równoważny z polskim dyplomem doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w trybie nostryfikacji), 2011; docent, 2010; doktor (kandydat nauk geograficznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, Ukraina), 2001. Zainteresowania zawodowe: organizacja administracji publicznej w Ukrainie i w Polsce, reformy podziału administracyjnego w dobie transformacji ustrojowej, wdrożenie polskich doświadczeń w Ukrainie, zarządzanie jednostkami administracji publicznej.

inż. Andrzej Nuckowski – przedstawiciel Polonii kresów wschodnich. Z wykształcenia inżynier komputerowy, absolwent Politechniki Lwowskiej. Członek Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zawodowo inżynier i programista baz danych w języku SQL. Przy wsparciu innych języków programowania jak C++, C, Asembler x86, Python. Hobbistycznie prowadzący badania o bezpieczeństwie Big Data i wpływie na społeczeństwo.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content