SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dzień Otwarty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Co roku w listopadzie polska dyplomacja obchodzi swoje szczególne święto – Dzień Służby Zagranicznej. Z tej okazji w sobotę 18 listopada 2023 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otwiera swoje drzwi dla szerokiej publiczności.

Dzień Służby Zagranicznej upamiętnia rocznicę rozesłania w dniu 16 listopada 1918 r. przez Naczelnego Dowódcę Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego depeszy informującej o powstaniu Państwa Polskiego. W ramach tego święta gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych otwiera swoje podwoje dla zwiedzających podczas Dnia Otwartego, który stanowi najlepszą okazję do poznania specyfiki pracy dyplomatycznej, historii polskiej dyplomacji oraz samego budynku MSZ.

Zapraszamy na jedyny dzień w roku, w którym pomieszczenia Ministerstwa są dostępne dla szerokiej publiczności, dzięki czemu będzie można obejrzeć wystawy tematyczne poświęcone tajnikom protokołu dyplomatycznego i historii polskiej dyplomacji. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć gabinet ministra i przyjrzeć się bliżej Centrum Prasowemu, znanemu ze spotkań medialnych, organizowanych przez resort. Przedstawiona zostanie także codzienna praca dyplomatów służących w placówkach zagranicznych na całym świecie oraz nasza aktywność konsularna, polonijna a także w zakresie dyplomacji publicznej i konsularnej.

Na najmłodszych i nieco starszych gości czekają atrakcje, warsztaty i quizy. W pasażu im. Zbigniewa Brzezińskiego zaprezentowana zostanie plenerowa wystawa o polskiej pomocy rozwojowej oraz aktywności śp. misjonarzy Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka z Pariacoto w Peru.

Zgłoszenia:

Dzień Otwarty MSZ odbędzie się w sobotę 18 listopada 2023 r. w godz. 9:00 – 18:00 (ostatnie wejście o godz. 18:00). 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkie zainteresowane osoby powyżej 13 roku życia prosimy o rejestrację. Rejestracja osób małoletnich poniżej 13 roku życia nie jest wymagana. LINK DO FORMULARZA REJESTRACJI

Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości wskazanego podczas rejestracji.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Dnia Otwartego MSZ:

  1. W dniu wydarzenia należy przybyć punktualnie na godzinę wybraną w formularzu rejestracyjnym przed wejście główne budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych (al. J.Ch. Szucha 23) lub wejście do budynku Articom (Al. J. Ch. Szucha 21). Późniejsze przyjście spowoduje brak możliwości wejścia na teren budynku MSZ.
  2. Przed wejściem na teren budynku MSZ, należy przedstawić wskazany w formularzu rejestracyjnym dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości.
  3. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa wydarzenia, przy wejściu na teren budynku MSZ uczestnicy zostaną poddani kontroli pirotechnicznej. Poddanie się kontroli jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren budynku MSZ.
  4. W przypadku posiadania dużego bagażu lub wózka dziecięcego konieczne będzie pozostawienie ich w szatni. Prosimy o jak najmniejszy rozmiar posiadanych bagaży.
  5. Podczas udziału w wydarzeniu należy stosować się do poleceń opiekunów grup, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wewnętrznych zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
  6. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo budynku MSZ uprawnione są do: wylegitymowania uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości, sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży uczestnika zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty niebezpieczne, wezwania uczestnika do zastosowania się do zasad udziału w wydarzeniu, żądania opuszczenia terenu wydarzenia przez uczestnika.
  7. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatora, zakłócić porządek wydarzenia, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na wydarzenie.
  8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu organizatora, wyrządzone przez niego lub przez osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak wyżej uczestnik ponosi również w stosunku do innych uczestników.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas wydarzenia.
  10. Osoby nie spełniające powyższych wymagań i nie stosujące się do powyższych postanowień nie zostaną wpuszczone na teren budynku MSZ. Brak zgody na wykonywanie poleceń organizatorów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Dniu Otwartym MSZ.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content