SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Egzaminy resortowe z języków obcych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uprzejmie informujemy, iż Akademia Dyplomatyczna organizuje sesję egzaminu resortowego z języka angielskiego oraz innych języków obcych w zależności od liczby chętnych, w dniach 1-2 lutego 2023 r. (egzamin pisemny w formie stacjonarnej) oraz 9-10 lutego 2023 r. (egzamin ustny w formie online).

Egzaminy resortowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2021 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ. Zgodnie z ww. zarządzeniem:

Do egzaminu resortowego mogą  przystąpić pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz członkowie ich rodzin.

Za zgodą Szefa Służby Zagranicznej do egzaminu resortowego mogą przystąpić również osoby niebędące pracownikami MSZ

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 25 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym  zgłoszenie_spoza MSZ.doc  na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

Koszt egzaminu wynosi :

  • 200,- złotych (dwieście złotych) dla osób niebędących pracownikami MSZ, przygotowujących się do wyjazdu na placówki oraz pozostających w rezerwie konsularnej i administracyjno-finansowej, 
  • 400,- złotych (czterysta złotych) dla osób niebędących pracownikami MSZ.

Numer konta, na które należy wnieść opłatę egzaminacyjną oraz pozostałe szczegóły dotyczące egzaminu, zostaną przesłane wiadomością e-mail do osób zakwalifikowanych na egzamin po 25 stycznia 2023 r.

Wszystkie zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content