SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Jubileuszowa Edycja Programu Polsko-Węgierskiej Współpracy Pozarządowej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W tym roku świętujemy jubileusz podpisania przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Węgier w roku 2014 Memorandum o Polsko-Węgierskiej Współpracy Pozarządowej. W ramach 10. edycji tego cennego Programu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zachęca do składania wniosków na dofinansowanie Państwa projektów w duchu Memorandum.

Projekty realizowane na Węgrzech lub w Polsce mogą być podejmowane przez organizacje społeczne, religijne, fundacje i stowarzyszenia działające przy szkołach i uniwersytetach, a także osoby fizyczne.

Celem Memorandum of Understanding (MoU) jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia naszych krajów. Informacje na temat celów przewodnich tegorocznego Programu znajdują się w Regulaminie dla Wnioskodawców.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ambasady RP w Budapeszcie budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl, z podaniem nazwiska koordynatora projektu – Renaty Winerowicz-Papp. 

Projekty wnioskodawców muszą być zgodne z duchem Memorandum oraz tegorocznymi celami Programu.

Wnioski mogą być składane w języku polskim i węgierskim (oba jednocześnie) lub angielskim, a każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Zwycięscy wnioskodawcy otrzymają bezzwrotną kwotę w wysokości 1000-5000 EURO na realizację swoich projektów.

Aby zrealizować projekt, wnioskodawca musi dysponować kosztem własnym w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty.

Termin składania wniosków: 31 marca 2023 roku (piątek)

Decyzja w sprawie zwycięskich wniosków ogłoszona zostanie 24 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej i Facebooku Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

Tylko ze zwycięskimi wnioskodawcami skontaktujemy się bezpośrednio drogą mailową.

Termin realizacji projektu:  15 listopada 2023 r.

Kwota dostępna na wsparcie projektów: 30 000 EURO

Więcej informacji na stronie MSZ – kliknij tutaj.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content