SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Już jutro debata RODM Gdańsk pt. „Szwecja i Finlandia w NATO – ostatnia prosta?”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Już jutro, 25 lipca (wtorek) 2023 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje debatę pt. „Szwecja i Finlandia w NATO – ostatnia prosta?”.

Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę komunikacyjną ClickMeeting. Link, który umożliwia udział w wydarzeniu jest dostępny TUTAJ, a także w wydarzeniu na facebooku – TUTAJ

Gośćmi wtorkowej dyskusji organizowanej przez gdański Ośrodek będą:

  • Prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – politolog i historyk dziejów najnowszych. Kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji w Instytucie Politologii UG. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990–1997 oficer Grupy Okrętów Szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii UG, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Były wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw, polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich, zwłaszcza w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz rosyjska polityka energetyczna postrzegana jako instrument ekspansji polityczno-gospodarczej. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: „Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku”, „Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego w XXI wieku”, „Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji”, „Geopolityczne znaczenie akwenów morskich”,
  • dr Damian Szacawa – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej oraz adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczący Sekcji badań Europy Północnej Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz członek European International Studies Association (EISA), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) i Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych nt. współpracy międzynarodowej, organizacji międzynarodowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowej,
  • prof. Hubert Królikowski – profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doktorat z historii wojskowości obroniony w Wojskowym Instytucie Historycznym w 1996 r., habilitację w zakresie bezpieczeństwa narodowego uzyskaną w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w 2006 r., w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1994–1997 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 1997-2005 był starszym analitykiem ds. obronnych w CEC Government Relations. Od 2006 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych związanych z międzynarodową współpracą przemysłów obronnych i polityką obronną państwa w Instytucie Lotnictwa, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Obrony Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016-17 doradca Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego. Zainteresowania badawcze obejmują siły operacji specjalnych i operacje specjalne, wojnę nieregularną i niekonwencjonalną, historię konfliktów zbrojnych,
  • płk (rez.) dr inż. Marek Kulczycki – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W okresie służby realizował zadania, związane z wyższym szkolnictwem wojskowym. Wśród jego głównych obszarów zainteresowań naukowych znajdują się problematyka bezpieczeństwa militarnego oraz obronności państwa. Jest autorem i współautorem wielu międzynarodowych i krajowych publikacji naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa. Organizator i współorganizator wielu zagranicznych i krajowych przedsięwzięć naukowych, w tym międzynarodowej cyklicznej konferencji naukowej – Wrocław Security Summit – dofinansowywanej w ramach NATO Public Diplomacy Division’s Co-Sponsorship Grants.
  • Bogusław Pacek, profesor dr hab. , gen. dyw. w st. spocz., doktor honoris causa Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie ,wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim . Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej. W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, był też : Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Liderem Programu DEEP NATO w Ukrainie i Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym , Szkole Wyższej TWP-Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski – członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL . Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 20 książek i kilkuset artykułów o tematyce dot. bezpieczeństwa. Założyciel i prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Od 1 marca 2018 – profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Relacja live z wydarzenie będzie prowadzona, tak jak przy wszystkich poprzednich wydarzeniach, poprzez platformę twitter.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji!

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content