SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Kolejne działania promocyjno-informacyjne MSZ dotyczące kwestii strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W ramach działań informacyjnych inicjowanych przez Sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ, Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 Arkadiusza Mularczyka, których celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat strat poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej oraz konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tego tytułu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzyło profil https://twitter.com/PLreparations w serwisie społecznościowym Twitter.

Link do profilu znalazł się w specjalnej stopce informacyjnej, która będzie mogła być wykorzystywana przez polskie placówki dyplomatyczne w elektronicznej korespondencji urzędowej.

MSZ zarekomendowało także innym resortom korzystanie ze stopki informacyjnej z odniesieniem do profilu @PLreparations  w kontaktach z partnerami zagranicznymi, wspierając w ten sposób prowadzone działania informacyjne na temat szkód wyrządzonych przez niemiecką agresję i okupację Polski w latach 1939-1945.

Brak uregulowania kwestii wynagrodzenia szkód i krzywd wyrządzonych przez Niemcy w formie umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a Niemcami został potwierdzony Uchwałą nr 51 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.

źródło: MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content