SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Komunikat w sprawie zmiany wysokości opłat za wizy krajowe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że z dniem 1 czerwca 2024 r. następuje zmiana wysokości opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (typu D) oraz za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej. Opłata ta od 1 czerwca br. będzie wynosić 135 euro.

Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych ( Dz.U. z 2024 r., poz. 774).

Bez zmian pozostaje stawka opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (typu C) i przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen.

Powyższa zmiana winna przyczynić się do zwiększenia dostępności liczby miejsc dla osób aplikujących o wizę po raz pierwszy. Zmiana opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (typu D) oraz za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jest skorelowana z planowaną w gronie państw Schengen w 2024 r. podwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro), podyktowaną zwiększającymi się kosztami obsługi administracyjnej procesu wizowego.

Polska jest krajem poddawanym coraz większej presji migracyjnej, ważne jest aby cudzoziemcy wjeżdżali na terytorium RP z zamiarem realizacji deklarowanego celu pobytu. Podwyżka opłaty może pozwolić na wyeliminowanie z kolejki wizowej wnioskodawców, których cel przybycia do RP jest inny niż deklarowany. Różnica w wysokości opłaty między wizą Schengen a wizą krajową wynika także z szerszego zakresu przywilejów związanych z posiadaniem wizy krajowej (przewidziany dłuższy okres pobytu przy jednoczesnej możliwości podróży po strefie Schengen).

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content