SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Nowej Zelandii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Radosław Sikorski spotkał się 2 kwietnia br. w Warszawie z wicepremierem i szefem nowozelandzkiej dyplomacji Winstonem Petersem.

Głównymi tematami rozmowy były kwestie dwustronne, wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, jak również relacje wielostronne.

Rozmowy miały na celu aktywizację relacji polityczno-gospodarczych, w szczególności dotyczyły takich zagadnień dwustronnych jak wymiana handlowa, współpraca inwestycyjna oraz naukowo-badawcza, a także rozbudowa bazy prawno-traktatowej. Rozmowy potwierdziły chęć wykorzystania w większym stopniu potencjału dwustronnej współpracy.

Minister Sikorski podkreślił, że wizyta szefa nowozelandzkiej dyplomacji przypada w 80. rocznicę przybycia do Nowej Zelandii ponad 700 polskich dzieci, którym nowozelandzki rząd zgodził się udzielić tymczasowego schronienia podczas II wojny światowej. Szef polskiej dyplomacji podziękował ministrowi Petersowi za przekazanie Polsce cennego daru w postaci odtajnionych nowozelandzkich archiwalnych dokumentów dotyczących polskich dzieci z Kresów Wschodnich II RP, które w 1940 r. zostały wywiezione na Syberię, skąd przedostały się wraz z armią generała Andersa do Nowej Zelandii.

Rozmowy dotyczyły ponadto sytuacji bezpieczeństwa w Europie i obszarze Indo-Pacyfiku, a także przygotowań do szczytu NATO w Brukseli, w którym udział weźmie również minister Peters. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że współpraca Nowej Zelandii z Sojuszem Północnoatlantyckim dowodzi, że oba kraje podzielają ocenę bieżących zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i są zdeterminowane do wspólnego im przeciwdziałania.

Minister Sikorski podziękował swojemu rozmówcy za dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie Nowej Zelandii na rzecz Ukrainy. Z zadowoleniem odnotował także zapowiedzianą na 1 maja br. ratyfikację przez Nową Zelandię umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, wskazując przy tym, że umowa ta stworzy korzystne warunki dla dalszego wzrostu handlu i inwestycji pomiędzy naszymi państwami.

Foto: Barbara Milkowska, Sebastian Indra/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content