SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Radosław Sikorski spotkał się z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Mołdawii Mihaiem Popșoiem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dzisiejsza wizyta mołdawskiego ministra w Warszawie poświęcona była przede wszystkim sprawie akcesji Mołdawii do Unii Europejskiej.

W trakcie rozmów obie strony zgodziły się co do koniecznością przyspieszenia procesu akcesyjnego i jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z Mołdawią i Ukrainą. Polska zamierza wspierać wysiłki Mołdawii na płaszczyźnie działań politycznych, dyplomatycznych, jak i praktycznego wsparcia wysiłków transformacyjnych tego kraju.

Obaj ministrowie stanowczo potępili bezprecedensową rosyjską wojnę hybrydową, wymierzoną w suwerenność, stabilność i bezpieczeństwo Republiki Mołdawii. Strona polska zadeklarowała zaangażowanie na rzecz wzmocnienia odporności mołdawskich struktur państwowych i społeczeństwa wobec tych ataków. Minister Radosław Sikorski zdecydowanie opowiedział się za pokojową i zgodną z prawem międzynarodowym reintegracją separatystycznego regionu Naddniestrza w ramach niepodległego państwa mołdawskiego.

Strona polska zadeklarowała również kontynuację wielopłaszczyznowej pomocy rozwojowej na rzecz modernizacji i rozwoju Republiki Mołdawii. W tym kontekście zwrócono uwagę na rolę Fundacji Solidarności Międzynarodowej, którą odwiedził mołdawski minister, jako głównego instrumentu polskiego wsparcia dla tego kraju.

Ministrowie Sikorski i Popșoi zadeklarowali gotowość do dalszego zacieśnienia dwustronnej współpracy strategicznej na rzecz bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Podkreślili również potrzebę większego zaangażowania rządów obu państw na rzecz wzmocnienia współpracy gospodarczej, w szczególności polskich inwestycji bezpośrednich w Mołdawii.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content