SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Radosław Sikorski uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Głównymi tematami dzisiejszego spotkania były agresja Rosji wobec Ukrainy oraz kwestie związane z Białorusią. Na marginesie Rady odbyła się także wideokonferencja z Sekretarzem Stanu USA Antonym Blinkenem.

W dyskusji na temat agresji Rosji wobec Ukrainy minister Radosław Sikorski postulował szybkie przyjęcie kolejnego pakietu sankcji sektorowych wobec Rosji oraz rozszerzenie sankcji sektorowych wobec Białorusi, aby uniemożliwić jej udział w obchodzeniu sankcji rosyjskich. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że utworzenie Funduszu Pomocy Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju jest niezbędnym krokiem na rzecz dalszego wspierania wysiłków obronnych Ukrainy, a ponadto wspiera budowanie roli UE jako gwaranta bezpieczeństwa. Minister wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanego potępienia przebiegu nielegalnych „wyborów” prezydenta Rosji na terytoriach Ukrainy, tymczasowo okupowanych przez Rosję, a także do nieuznawania ich wyników na terytoriach ukraińskich. Odniósł się też do kwestii omijania sankcji UE.

Minister Sikorski w temacie dotyczącym Białorusi zwrócił uwagę na potrzebę przeciwdziałania fałszywej narracji Mińska na temat stanowiska Zachodu wobec Białorusinów, podkreślając, że sankcje nakładane są jedynie na osoby czy podmioty dopuszczające się represji, nie zaś na całe społeczeństwo. Dodał, że Polska opowiada się za nasileniem przez UE współpracy z przedstawicielami białoruskiej opozycji demokratycznej. Minister zwrócił uwagę na konieczność wypracowania unijnej strategii wobec Białorusi.

Dyskusja z Sekretarzem Stanu USA Anthonym Blinkenem dotyczyła kluczowych wyzwań międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście Ukrainy. Minister Sikorski zaapelował o przyspieszenie prac na rzecz wsparcia wojskowego Ukrainy oraz przypomniał o konieczności przekazania na ten cel aktywów rosyjskich zamrożonych w państwach Zachodu.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content