SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wśród głównych tematów dzisiejszego spotkania znalazły się: agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja w Afganistanie oraz dyplomacja klimatyczna i energetyczna. Ministrowie spotkali się także z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Republiki Mołdawii, Nicolae Popescu.

W kontekście zbliżającej się pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę minister Rau ocenił, że zarówno Ukraina, jak i świat Zachodu zostały wystawione na próbę, którą jak dotąd przechodzą pomyślnie. – Wciąż konieczne jest jednak szybkie i daleko idące wsparcie wojskowe ze strony państw członkowskich i dalsze wykorzystanie instrumentów UE, w tym Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i Wojskowej Misji Szkoleniowej UE z dowództwem operacyjnym w Żaganiu – zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Minister Rau podkreślił konieczność pilnego dostarczenia Ukrainie nowoczesnego zachodniego uzbrojenia i amunicji. Wskazał, że 10. pakiet sankcji powinien zawierać daleko idące środki sektorowe i indywidualne, które przyczynią się do zmniejszenia zdolności Rosji do kontynuacji agresji. Szef polskiego MSZ wyraził również nadzieję, że projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie zyska jak najszersze poparcie. Minister Rau wskazał na potrzebę pełnego wsparcia Ukrainy w procesie powojennej odbudowy oraz akcesji do UE, w tym poprzez jak najszybsze otwarcie negocjacji akcesyjnych, gdy tylko Ukraina spełni odpowiednie warunki. Ponadto, w swoim wystąpieniu potępił skazanie Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia, apelując o adekwatną reakcję UE.

W dyskusji o sytuacji w Afganistanie szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska jest głęboko zaniepokojona dalszymi ograniczeniami praw kobiet przez de facto władze Talibów. Potwierdził przy tym, że Polska nadal będzie wspierała społeczeństwa w krajach i regionach zagrożonych głodem poprzez wpłaty do organizacji międzynarodowych (w tym do wyspecjalizowanych agend ONZ).  

Podczas sesji poświęconej dyplomacji klimatycznej i energetycznej minister Rau zaznaczył, że jednym z głównych celów unijnej dyplomacji powinno być zapewnienie UE bezpieczeństwa energetycznego poprzez partnerstwa strategiczne z sojusznikami, poszukiwanie stabilnych dostawców oraz promocję dywersyfikacji dostaw. – Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na rynki energii i wcześniejsze manipulacje na unijnym rynku energii przez Rosję dobitnie pokazały, że nie da się postrzegać funkcjonowania rynku wewnętrznego i unijnej polityki klimatycznej w oderwaniu od bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił. Dodał, że UE powinna zachęcać państwa trzecie do odchodzenia od niebezpiecznej zależności od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Mołdawii Nicolae Popescu, szef polskiej dyplomacji życzył nowemu rządowi Mołdawii sukcesów w dalszym reformowaniu kraju i wzmacnianiu odporności na zagrożenie rosyjskie. Podkreślił, że Polska popiera utworzenie misji cywilnej UE w Mołdawii w celu wzmocnienia sektora bezpieczeństwa cywilnego oraz wspiera Kiszyniów w jego dążeniach do członkostwa w UE. Minister Rau wskazał, że Polska z zainteresowaniem oczekuje na drugi szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kiszyniowie w czerwcu br. jako platformy dyskusji wysokiego szczebla między tymi krajami europejskimi, które wspierają oparty na zasadach ład na naszym kontynencie.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content