SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Głównymi tematami spotkania, które odbyło się 22 stycznia br. w Brukseli, były agresja Rosji wobec Ukrainy oraz sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu. Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej, a decyzja grudniowej Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych wymaga jak najszybszego wdrożenia – to ważne konkluzje posiedzenia.

Polska uznaje za niezbędne zabezpieczenie odpowiednich funduszy na dalsze wsparcie militarne Ukrainy, wskazał podczas spotkania Minister Radosław Sikorski i dodał, że istotne jest przyspieszenie produkcji przemysłu obronnego w całej Unii Europejskiej w wymaganej ilości i jakości. Polska popiera unijne inicjatywy mające na celu wsparcie wojskowe Ukrainy, w tym tzw. inicjatywę amunicyjną, mającą zapewnić dostawy miliona sztuk amunicji 155 mm do marca br., zapewnił Minister.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (European Peace Facility – EPF) i zaapelował o jak najszybsze wznowienie prac nad Funduszem Pomocy Ukrainie w ramach EPF. Musimy także odblokować 8. transzę EPF, abyśmy mogli kontynuować korzystanie z już przewidzianego wsparcia – wskazał Minister Sikorski. Szef MSZ wyraził przekonanie, że Rosja powinna ponieść prawne konsekwencje swoich działań oraz w pełni odpowiadać finansowo za wszelkie zniszczenia i ukraińskie straty materialne, które powstały podczas toczącego się konfliktu. Jesteśmy zadowoleni, że temat wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich znajduje się na agendzie prac Unii Europejskiej podczas prezydencji belgijskiej, dodał minister. Proponowane wykorzystanie dochodów od zamrożonych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego to krok we właściwym kierunku, choć w naszej ocenie całość zamrożonych rosyjskich aktywów powinna zostać przeznaczona na wsparcie Ukrainy, podkreślił minister Sikorski i wskazał na konieczność szybkiego przyjęcia aktów prawnych dotyczących wykorzystania zamrożonych aktywów. 

Podczas dyskusji na temat konfliktu Izrael – Hamas szef polskiej dyplomacji wskazał, że rozwiązanie dwupaństwowe musi pozostać podstawą działań UE. Jednoczenie Minister podkreślił, iż jego osiągnięcie nie będzie możliwe bez gotowości obu zainteresowanych stron, której w chwili obecnej nie dostrzegamy w wypowiedziach i działaniach władz Izraela.

Foto: Sebastian Indra/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content