SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Zbigniew Rau wziął udział w forum na temat wspierania przez dyplomację polskich przedsiębiorców za granicą

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zorganizowane 6 października br. wydarzenie odbyło się we współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Celem Forum „Ekspansja polskich firm za granicą – doświadczenia MSZ w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw” była prezentacja narzędzi i zakresu wsparcia polskich firm na rynkach zagranicznych przez służby dyplomatyczne oraz możliwości rozwoju takiej współpracy w przyszłości.

W swoim wystąpieniu Minister Rau podkreślił, że skuteczna promocja polskich interesów gospodarczych wymaga stałego dialogu z udziałem administracji publicznej, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców, a wsparcie polskiego biznesu jest i będzie priorytetem polskiej dyplomacji. – Podejmujemy te wysiłki ze świadomością, że to dzięki Państwa przedsiębiorczości rośnie zamożność naszego kraju, a marka Polski staje się coraz bardziej rozpoznawalna na gospodarczej mapie świata – zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Jak dodał, jednym z priorytetów polskiej aktywności dyplomatycznej jest wzmacnianie wizerunku naszego kraju jako dostawcy nowoczesnych produktów i rozwiązań technologicznych. Dlatego też spotykamy się dzisiaj w Łodzi, mieście-symbolu dynamicznego rozwoju innowacyjnego przemysłu, w którym działają Łódzki Instytut Technologiczny i uczelnie przygotowujące kadry dla nowoczesnej gospodarki – wskazał minister Rau.

W tym kontekście szef polskiego MSZ  nawiązał do podpisanej 21 września br. w Nowym Jorku umowy o utworzeniu Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS) w Warszawie. Wyraził przekonanie, że ułatwi to polskim przedsiębiorcom udział w systemie zamówień publicznych ONZ, również tych uruchamianych z myślą o odbudowie Ukrainy.  Pod koniec spotkania minister Rau zadeklarował otwartość resortu dyplomacji na oczekiwania i potrzeby biznesu oraz na współdziałanie na rzecz skutecznego wspierania naszych interesów gospodarczych za granicą.

Obecny na spotkaniu wiceminister Wojciech Gerwel przedstawił w swoim wystąpieniu narzędzia wsparcia oferowane przez MSZ polskim przedsiębiorcom zainteresowanym ekspansją zagraniczną oraz zachęcił ich do kontaktu z placówkami RP.

W forum uczestniczyli przedstawiciele biznesu, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia oraz podzielili się doświadczeniami we współpracy z ministerstwem i polskimi placówkami dyplomatycznymi, jak również Wojewoda Łódzki, Karol Młynarczyk, oraz przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego: Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Rzecznik Prasowy MSZ 

Foto: Barbara Milkowska/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content