SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 100 dni działalności

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Polska wraca na należne jej miejsce w Europie i świecie

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska wróci na należne jej miejsce w Europie i świecie.  W ciągu ostatnich trzech miesięcy Warszawa stała się ważnym celem wizyt europejskich i światowych przywódców. Minister Spraw Zagranicznych gościł m.in. szefów MSZ: Japonii, Francji, Kanady, Malty, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Estonii i Litwy oraz licznych przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Sam odwiedził: Ukrainę, Litwę, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Finlandię i Czechy. Uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Davos i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Warszawa stała się ważnym punktem odniesienia dla polityki zagranicznej wielu stolic. Nowy rząd odszedł od polityki samoizolacji. Nie szukamy już wrogów wśród przyjaciół w czasie, gdy potężny wróg – Rosja – toczy wojnę na Ukrainie.

Powrót do grona krajów praworządnych

Minister spraw zagranicznych zakomunikował w drugim dniu urzędowania, że Polska będzie wykonywała wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz przystąpi do Prokuratury Europejskiej. W ten sposób nasz kraj powrócił do grona państw kierujących się w życiu publicznym zasadami praworządności (Listy Ministra Radosława Sikorskiego do Przewodniczącej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do Komitetu Ministrów Rady Europy).

Wojna na Ukrainie – sprawdzian dla obecnego pokolenia polityków

Najważniejszym politycznym zadaniem od pierwszych dni pracy nowego kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz całego polskiego rządu jest wsparcie dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy i przeciwstawienie się rosyjskiemu imperializmowi.

Od początku swojej kadencji Radosław Sikorski zabiegał o wszechstronną pomoc dla Ukrainy, a szczególnie wsparcie militarne. Wzywał do wykorzystania na rzecz Ukrainy zamrożonych aktywów rosyjskich. Inicjował i aktywnie uczestniczył w projekcie powiększenia EPF (Europejskiego Funduszu Pokoju/European Peace Facility) o kolejnych 5 mld euro i przekazania tych pieniędzy na zakup broni dla wojsk ukraińskich. Przyjęcie tego rozwiązania na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów ds. Spraw Zagranicznych UE (FAC, 18 marca) jest naszym sukcesem. Równocześnie Polska uczestniczy w czeskiej inicjatywie amunicyjnej oraz aktywnie działa na rzecz innych sposobów wsparcia walczącej Ukrainy,  takich jak Mechanizm Talliński służący udzielaniu pomocy w obszarze cyberbezpieczeństwa i realizowany we współpracy z Danią, Estonią, Francją, Kanadą, Niderlandami, Niemcami, Szwecją, USA i Wielką Brytanią.

Wsparcie dla strony ukraińskiej było także ważnym elementem aktywności medialnej ministra spraw zagranicznych. W trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych Radosław Sikorski wielokrotnie wykazywał  osobiste zaangażowanie w tej sprawie, m.in. w wystąpieniu w Atlantic Council, podczas spotkań  w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a także w rozmowach z partnerami zagranicznymi, m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Obaj ministrowie opublikowali również wspólny artykuł na łamach portalu Politico i dziennika The Sun. A także – wspólnie z minister spraw zagranicznych Niemiec, Annaleną Baerbock – wzięli udział w debacie organizowanej przez dziennik Wall Street Journal. Podczas wizyty w USA minister Sikorski udzielił licznych wywiadów telewizyjnych i prasowych m.in. Washington Post i Wall Street Journal, stacjom telewizyjnym CNN i Bloomberg oraz wziął udział w spotkaniu w siedzibie dziennika New York Times.

Minister Sikorski podkreślał wielokrotnie, że w polskim interesie strategicznym leży wygrana Ukrainy i przegrana Putina. Tylko w ten sposób można powstrzymać imperializm rosyjski i zapewnić długoterminowo bezpieczeństwo Polski.

Odmrożenie dialogu z Ukrainą

Celem pierwszej wizyty zagranicznej ministra spraw zagranicznych, zorganizowanej 22 grudnia, była Ukraina. Wizyta służyła pokazaniu priorytetów polskiej polityki zagranicznej i poprawie relacji politycznych między Warszawą i Kijowem. Polska dyplomacja zaangażowała się w proces negocjacji zmierzający do rozwiązania  problemów dotyczących rynku rolnego oraz rynku transportowego. Ministrowi spraw zagranicznych towarzyszyli przedstawiciele resortów infrastruktury oraz rolnictwa.

Polska będzie nadal wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Ale to nie oznacza, że interesy naszych krajów w każdej dziedzinie są zgodne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że należy chronić interesy polskich rolników i transportowców, a problemy rozwiązywać w dialogu z władzami ukraińskimi oraz Komisją Europejską.

Odrodzenie Trójkąta Weimarskiego

Rozmowy z szefami dyplomacji Niemiec i Francji zaowocowały odrodzeniem formuły Trójkąta Weimarskiego – utworzonego w 1991 roku narzędzia współpracy, które przez lata było wykorzystywane dla dobra polskiej polityki zagranicznej. Trójkąt Weimarski w obecnej formule wzmocni pozycję Polski i pozwoli wpływać na kształt polityki europejskiej. Pierwsze spotkanie szefów dyplomacji w Saint Cloud (12 lutego 2023 r.) zarysowało szeroki obszar współpracy trzech państw. Poprzedziło ono spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz premiera Donalda Tuska (12 marca w Berlinie).

Powrót do dialogu z Niemcami

Podczas bilateralnej wizyty w Berlinie, 30 stycznia, minister spraw zagranicznych pokazał, że także najtrudniejsze sprawy,  takie jak kwestia zadośćuczynienia za straty wojenne poniesione przez Polskę w czasach II wojny światowej, a także upamiętnienie polskich ofiar, można rozwiązać w drodze dialogu. Formuła zachęcająca Niemcy do przedstawienia swoich propozycji zadośćuczynienia – poprzez wsparcie dla żyjących ofiar, odbudowę niektórych zabytków, inwestycje w polskie bezpieczeństwo – pokazuje, że także strona niemiecka, ponosząc odpowiedzialność moralną, powinna zaangażować się na rzecz rozwiązania tej sprawy na drodze prawnej i finansowej.

Zwalczanie rosyjskiej dezinformacji

Polska dyplomacja rozpoczęła aktywną walkę z rosyjską dezinformacją i kłamstwami na temat naszej historii. Interwencja polskiego ministra spraw zagranicznych po wystąpieniu rosyjskiego ambasadora na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazuje, że nasz kraj będzie aktywnie przeciwstawiał się rosyjskiej propagandzie. Niezależnie od tego, czy źródłem rosyjskiej dezinformacji i pseudohistorycznych wywodów jest rosyjski ambasador, czy też Władimir Putin.

Instrumentem walki  z rosyjską propagandą, a także informowania o celach działań polskiej dyplomacji będą również stacje telewizyjne współfinansowane ze środków przekazywanych przez MSZ: TVP World oraz TV Biełsat.

Usprawnienie procesu wizowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych aktywnie walczy ze skutkami afery wizowej przeprowadzając audyt procesu wydawania wiz, uszczelniając system ich wydawania, reorganizując system konsularny. Usprawniany jest system rejestracji zgłoszeń, eliminowane te ułatwienia wizowe, które z czasem stały się źródłem działań patologicznych. Przedstawiciele MSZ biorą udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji kierowanego przez prof. Macieja Duszczyka, podsekretarza stanu w MSWiA.

Odpartyjnienie i profesjonalizacja placówek dyplomatycznych

Minister spraw zagranicznych zapowiedział odwołanie przeszło 50 szefów przedstawicielstw dyplomatycznych oraz wycofanie kilkunastu wniosków o powołanie nowych przedstawicieli dyplomatycznych. Celem tej operacji jest profesjonalizacja i odpartyjnienie polskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych wyraża przekonanie, że podobny cel przyświeca również Prezydentowi RP, któremu przysługuje konstytucyjne prawo powoływania i odwoływania ambasadorów. Jednak to rząd odpowiada za politykę zagraniczną.

Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych przyświeca hasło: „Polsce – służyć, Europę – współtworzyć, Świat – rozumieć”. Nie „wstajemy z kolan”, bo Polska nigdy na kolanach nie była. Chcemy, by Polska była piękna, nowoczesna i bezpieczna, a dyplomacja jest pierwszą linią obrony Rzeczypospolitej.

Rzecznik MSZ 
Paweł Wroński

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content