SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór i dni otwarte w Kolegium Europejskim w Natolinie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

DNI OTWARTE W KOLEGIUM EUROPEJSKIM W NATOLINIE

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zaprasza na dni otwarte w Kolegium Europejskim w Natolinie, które odbędą się 7 października 2023 roku. Więcej informacji oraz formularz rejestracji znajdą państwo TUTAJ. Zachęcamy także do wzięcia udziału w wydarzeniu na facebooku i linkedinie.

NABÓR DO KOLEGIUM EUROPEJSKIEGO W NATOLINIE

Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku. Od roku 1992 funkcjonuje w Brugii (Belgia) i w warszawskim Natolinie. Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej znanych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w podyplomowych studiach europejskich.

Studia w Kolegium Europejskim

Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września do czerwca. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

 • Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies (Natolin) z czterema specjalizacjami do wyboru:
  • EU Public Affairs and Policies
  • The EU and the World
  • The EU and its Complex Neighbourhoods
  • European History and Civilization
 • Advanced Master of Science in European Economic Studies (Brugia),
 • Advanced Master of European Law (Brugia),
 • Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy (Brugia),
 • Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies (Brugia).

Język studiów

Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i zajęcia prowadzone są w obu językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią się w zależności od kierunku.
Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego, biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu.

Aplikacja na studia

Rekrutacja na studia w ramach Polskiej Komisji Selekcyjnej składa się z trzech etapów:

 1. Aplikacja na studia on-line 12 października 2023 r. – 16 stycznia 2024 r.

Każdy kandydat na studia musi założyć konto oraz wypełnić formularz aplikacji on-line w języku angielskim lub francuskim na stronie https://admissions.coleurope.eu/login. W ramach jednej aplikacji kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów jednocześnie.
Kandydaci z Polski, którzy chcą ubiegać się o stypendia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, muszą wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland – Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP

Każdy kandydat wyselekcjonowany do rozmowy kwalifikacyjnej ubiegający się o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powinien wysłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium MSZ RP na adres poczty elektronicznej Akademii Dyplomatycznej MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl do 31 marca 2024 r. W tytule wiadomości należy wpisać „wniosek o przyznanie stypendium na studia w Kolegium Europejskim”. POBIERZ WNIOSEK

 1. Rozmowa kwalifikacyjna marzec/kwiecień 2024 r. (wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale 2024 r.)

Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie dokonuje wyboru najlepszych kandydatów, którzy są następnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy sprawdzana jest motywacja kandydatów, kompetencje językowe, wiedza z zakresu wybranej specjalizacji oraz aktualności i spraw europejskich, a także zainteresowanie pracą w administracji publicznej, a zwłaszcza służbie zagranicznej.


Stypendium MSZ RP

Kandydaci z Polski, którzy otrzymają stypendia, podpisują umowę stypendialną, w której zobowiązują się w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i otrzymania dyplomu, do odbycia trzymiesięcznej, bezpłatnej praktyki w zaaprobowanej przez MSZ instytucji sektora finansów publicznych RP (lub innego, wskazanego w umowie sposobu wywiązania się z jej zapisów) oraz do przedłożenia kopii dyplomu i zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz oferty Kolegium Europejskiego można uzyskać pod adresem contactnatolin@coleurope.eu. lub na stronie: www.coleurope.eu 

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content