SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór obserwatorów na misję obserwacji wyborów prezydenckich na Malediwach

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku przedstawia komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący naboru obserwatorów na wybory prezydenckie na Malediwach.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że w związku z wyborami powszechnymi na Malediwach (prezydenckimi), które planowane są na 9 września 2023 r., Komisja Europejska rozpoczęła nabór 8 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 16 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 5 lipca 2023 r.

Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie do 2 kandydatów zarówno LTO, jak i STO.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

– 9 sierpnia 2023 r. (przylot do Malé) – 15 września 2023 r. (wylot do Europy) – w przypadku II tury wylot do Europy w dniu 5 października 2023 r.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

– 3 września 2023 r. (przylot do Malé) – 12 września 2023 r. (wylot do Europy);

– w przypadku drugiej tury: 26 września 2023 r. (przylot do Malé) – 3 października 2023 r. (wylot do Europy).

Językiem roboczym i sprawozdawczym misji jest język angielski (wymagana jest znajomość na poziomie C1).

Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.

Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2023 r. na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

· krótki list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) uzasadniający chęć uczestnictwa w danej misji, sporządzony w języku sprawozdawczym misji i podpisany przez kandydata;

· deklarację dyspozycyjności w czasie trwania misji, podpisaną przez kandydata;

· oświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wielogodzinną pracę w ciężkich warunkach (również na dużych wysokościach n.p.m.) i wymagającą wysiłku fizycznego, podpisane przez kandydata (zaświadczenie lekarskie na etapie zgłaszania kandydatury nie jest wymagane);

· kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków wymaganych w danej misji, na poziomie wskazanym w ogłoszeniu (angielski C1). W przypadku braku takich dokumentów, niezbędna jest deklaracja dot. znajomości języka. W trakcie procesu rekrutacji przedstawiciele Komisji Europejskiej mogą kontaktować się z kandydatami w celu sprawdzenia umiejętności językowych;

· zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Sprawozdanie

Uczestnik misji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty powrotu z misji. Sprawozdanie powinno liczyć maksymalnie 2 strony i zawierać następujące elementy: krótki opis kontekstu politycznego przed wyborami, opis głównych obserwacji z wyborów oraz rekomendacji na podstawie obserwacji własnych oraz raportów misji (mission’s preliminary statements, reports), a także ocenę przebiegu misji od strony organizacyjnej, przygotowania STOs, LTOs i członków core team, a także ewentualne rekomendacje w tym zakresie.

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na obserwatora misji, znajdują się w zał. „Call for Candidatures for Long-Term and Short-Term Observers for an Election Observation Mision (EU EOM) to Maledives 2023”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. misji obserwacyjnych UE.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż przedstawienie Komisji Europejskiej kandydatury na obserwatora przez Polskę nie jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Krajowy Focal Point (MSZ) odpowiada jedynie za wstępny etap selekcji kandydatów na obserwatorów na poziomie krajowym, zaś ostatecznego wyboru dokonuje KE spośród zaproponowanych kandydatów

Niezbędne materiały uzyskają państwo na stronie MSZ. Link do materiałów jest TUTAJ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content