SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nowe unijne narzędzie reagowania na zagrożenia hybrydowe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rada UE ds. Ogólnych (GAC) podjęła dziś decyzję o utworzeniu Zespołów Szybkiego Reagowania na Zagrożenia Hybrydowe (EU Rapid Hybrid Response Teams – HRRT). Zespoły ekspertów będą nowym narzędziem UE, które ułatwi skuteczne przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom.

W pogarszającym się środowisku bezpieczeństwa, gdy na co dzień mamy do czynienia z dezinformacją, cyberatakami czy instrumentalizacją migracji, unijne Zespoły Szybkiego Reagowania na Zagrożenia Hybrydowe pomogą w przygotowaniu się i przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym. Zapewnią skrojoną na miarę pomoc państwom członkowskim, misjom i operacjom Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz krajom partnerskim. W ich skład wejdą eksperci z państw członkowskich i instytucji  UE, którzy pojadą z krótkoterminową misją do kraju, który o pomoc poprosi.

Utworzenie HRRT, zapowiedziane w Kompasie Strategicznym, było jednym z  priorytetów Polski w odniesieniu do tematyki przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym na forum UE. Podobne zespoły funkcjonują już w ramach NATO. Ich ustanowienie  poszerzy zakres dostępnych opcji odpowiedzi UE na ataki hybrydowe. Będzie także sygnałem politycznym  świadczącym o solidarności państw członkowskich UE w obliczu nowego typu wyzwań.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content