SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ostrzeżenie przed podróżami do Rosji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie przypomina o obowiązującym ostrzeżeniu dla podróżujących do Rosji, wprowadzonym w marcu 2022 roku po wybuchu wojny na Ukrainie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne. 

Obywatelom polskim pozostającym w Rosji rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.

Zwracamy uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do/z Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce (np. niemożność posługiwania się polskimi kartami płatniczymi), a także działania miejscowych służb, jak arbitralne zatrzymania, przeszukiwania telefonów komórkowych oraz potencjalne uniemożliwienie wyjazdu z Rosji w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa.

Obywatele RP posiadający również obywatelstwo rosyjskie są traktowani w świetle rosyjskiego prawa wyłącznie jako obywatele Federacji Rosyjskiej. W obecnych warunkach, gdy władze rosyjskie ogłosiły mobilizację do wojska dla swoich obywateli, powyższe może dotyczyć również osób z podwójnym obywatelstwem.

Ze względu na znacznie zredukowaną liczebność personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona.

W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa.

Zobacz więcejPolska w Rosji – Informacje dla podróżujących

***

Bezpieczeństwo w podróży

W dobie mobilności, powszechnej dostępności świata, ale i w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa podróżujących, apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych.

Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących nie dotyczą jedynie Rosji i jest nimi objętych wiele innych państw i regionów świata.

Jeżeli miejsce, do którego planujesz się wybrać, zostało objęte ostrzeżeniem MSZ – zastanów się, czy ta podróż na pewno jest konieczna. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu. Pamiętaj jednak, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa, a wszelkie decyzje dotyczące podróży zagranicznych podejmujesz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niezależnie od tego, zachęcamy, by każdą podróż zagraniczną zarejestrować w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

MSZ – Informacje dla podróżujących

Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Jakiej pomocy może udzielić konsul?

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content