SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Oświadczenie MSZ ws. cyberataków wymierzonych w sektor ochrony zdrowia Australii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Polska wyraża solidarność z Australią i wszystkimi, których dane osobowe zostały naruszone wskutek ataku ransomware na sektor ochrony zdrowia w tym kraju.

W wyniku przeprowadzonego w 2022 r. ataku miliony danych zostały skradzione z instytucji sektora ochrony zdrowia – Medibank a następnie ujawnione w dark web. Australia oskarżyła o atak obywatela Rosji, wobec którego następnie zastosowano sankcje finansowe i zakaz podróży. O wprowadzeniu podobnych sankcji wobec oskarżonego o cyberprzestępstwa obywatela Rosji poinformowały rządy Wielkiej Brytanii i USA. Polska zdecydowanie potępia ataki ransomware i wszelkie inne formy przestępczości popełniane w cyberprzestrzeni. Opowiadamy się za stosowaniem norm ONZ dotyczących odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni. Należy również konsekwentnie budować odporność oraz zdolności niezbędne do skutecznego przeciwdziałania atakom, w szczególności na kluczowe sektory jak ochrony zdrowia, której wrażliwość na działania cyberprzestępców od czasu pandemii COVID znacznie wzrosła.

Popieramy oświadczenie [tekst deklaracji] Unii Europejskiej w sprawie ataku ransomware na Australię i aktywnie działamy na rzecz konstruktywnej współpracy międzynarodowej aby położyć kres bezkarności podmiotów działających w cyberprzestrzeni w złych zamiarach.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content