SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Po wykładzie dotyczącym Bukaresztańskiej Dziewiątki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

22 grudnia 2023 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizował wykład w formie online dotyczący Bukaresztańskiej Dziewiątki, który przeprowadził dr Spasimir Domaradzki.

Doktor Spasimir Domaradzki – doktor nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Wilbur Fellow, wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa, Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia i jego wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, praw człowieka, polityki zagranicznej Polski oraz stosunków transatlantyckich.

Podczas wykładu poruszono istotne zagadnienia dotyczące Formatu Bukaresztańskiego, m. in. zarys działalności Formatu, wyzwania stojące przed organizacją, wpływ Stanów Zjednoczonych na organizację oraz kwestie bezpieczeństwa Formatu pod względem trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Wydarzenie odbyło się w formie online, a zapis nagrania pojawi się na stronie i kanale YouTube Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Podczas wykładu obecni byli słuchacze, którzy licznie zadawali pytania.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content