SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Po wykładzie „O Trójkącie Weimarskim”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

25 czerwca 2024 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizował wykład w formule online dotyczący Trójkąta Weimarskiego, który przeprowadził dr Witold Ostant reprezentujący Instytut Zachodni.

Doktor Witold Ostant – obszary badawcze: polityka energetyczna RFN, bezpieczeństwo energetyczne Polski, stosunki międzynarodowe, terroryzm. Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka. Kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa w Instytucje Teorii Bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Ekspert w zespole: Institute for Security, Energy and Climate Studies w Warszawie.

Podczas wykładu poruszono istotne zagadnienia dotyczące Trójkąta Weimarskiego, m. in. zarys działalności tego formatu, wyzwania przed nim stojące, wpływ Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na organizację oraz kwestie związane z trwającą inwazją rosyjską na Ukrainę.

W czasie wydarzenia uczestnicy zostali poinformowani przez koordynatora RODM Gdańsk Andrzeja Skibę o znaczeniu Trójkąta Weimarskiego dla Polski, czemu przysłużyło się zacytowanie fragmentów Informacji Ministra Spraw Zagranicznych z 25 kwietnia br. o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024.

Dr Witold Ostant zauważył m.in., że:

Najważniejszymi aspektami, które przyczyniły się do powstania Trójkąta Weimarskiego są bez wątpienia: upadek ZSRR, zjednoczenie Niemiec oraz działalność Unii Europejskiej. Wpłynęła na to także hegemonia USA w latach 90-tych. (…) Trójkąt Weimarski zaczął funkcjonować w 1991 roku. Poprzedziły to traktaty o współpracy podpisane przez Polskę z Niemcami oraz Francją. (…) Trójkąt Weimarski przyjął na początku funkcjonowania formułę współpracy poprzez spotkania na poziomie ministerstw spraw zagranicznych oraz parlamentów. (…) Przełomem w Trójkącie Weimarskim był czas kilku tygodni przed inwazją Rosji na Ukrainę. Wówczas przywódcy coraz bardziej uświadamiali sobie, że ten konflikt jest możliwy i rozpoczęli negocjacje z Rosją, aby nie doprowadzić do niego. (…) Rok po inwazji przywódcy Trójkąta Weimarskiego kontynuowali temat Ukrainy i pomocy zbrojeniowej oraz politycznej. Podkreślali, że nie można zostawić Ukrainy bez pomocy, gdyż przegrana może zdemolować ład w Europie na wiele lat.

Wydarzenie odbyło się w formule online, a zapis nagrania pojawił się na stronie oraz kanale YouTube Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Podczas wykładu obecni byli słuchacze, którzy zadawali pytania. Przeprowadzono także relację tekstową na kanale X.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content