SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu Marek Prawda rozmawiał z Minister Stanu MSZ Niemiec oraz Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podsekretarz Stanu MSZ Marek Prawda spotkał się 15 kwietnia br. w Warszawie z Minister Stanu w MSZ Republiki Federalnej Niemiec Anną Lührmann oraz Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji Torbjörnem Sohlströmem.

Rozmowa wiceministra Prawdy z Minister Stanu w MSZ Republiki Federalnej Niemiec obejmowała m.in. stosunki dwustronne i współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Poruszono także tematy z agendy europejskiej, takie jak polityka migracyjna, czy rozszerzenie UE. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby regularnych konsultacji.

Podczas spotkania Marka Prawdy z Szefem Gabinetu Politycznego MSZ Królestwa Szwecji Torbjörnem Sohlströmem strony zgodnie potwierdziły wysoką ocenę relacji bilateralnych łączących Polskę i Szwecję oraz rosnącą rolę współpracy wielostronnej w regionie Morza Bałtyckiego. T. Sohlström zwrócił uwagę na szczególną rolę Polski jako pomostu łączącego kraje bałtyckie i nordyckie z dużymi państwami UE. Wiceminister Prawda wyraził przekonanie, że akcesja Szwecji do NATO w istotny sposób wzmocniła bezpieczeństwo regionu i zapewnił o konsekwentnym zaangażowaniu Warszawy w budowę silniejszej Europy. W odniesieniu do sytuacji w Ukrainie obie strony potwierdziły wolę dalszego wspierania Kijowa i intensyfikacji działań na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim jest pokonanie Rosji i zapewnienie trwałego pokoju w Europie. Zgodnie ocenili, że Europa i USA dysponują potencjałem umożliwiającym dostarczenie efektywnej pomocy dla walczącej Ukrainy.

Foto: Sebastian Indra/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content