SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska poparła rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwiększenia uprawnień Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

10 maja br. Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku przyjęło rezolucję zwiększającą uprawnienia Palestyny w ONZ. Polska, wraz z 142 państwami członkowskimi ONZ, w tym większością państw Unii Europejskiej, zagłosowała za tą rezolucją. Przeciw głosowało 9 państw, a 25 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie przyznaje Palestynie członkostwa w ONZ, natomiast znacząco zwiększa jej uprawnienia i przywileje na forum Organizacji. Palestynie przyznano uprawnienia bliskie tym, które mają państwa członkowskie ONZ, m.in. do występowania w debatach dotyczących nie tylko kwestii Palestyny i Bliskiego Wschodu, ale i innych spraw, do wygłaszania oświadczeń w imieniu grup państw, do zgłaszania i przedstawiania propozycji i poprawek. Palestyna nie będzie miała jednak prawa do udziału w głosowaniach w ZO ONZ, ani do wysuwania kandydatur do organów NZ.

W rezolucji wyrażono również poparcie dla aspiracji Palestyny do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, stwierdzając, że spełnia ona kryteria określone w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało też Radę Bezpieczeństwa do ponownego rozpatrzenia  kwestii włączenia Palestyny do grona państw członkowskich ONZ. Do przyznania Palestynie pełnego członkostwa w ONZ niezbędna jest zgoda Rady Bezpieczeństwa, która to w głosowaniu 18 kwietnia 2024 r. odrzuciła rezolucję rekomendującą ZO ONZ przyznanie Palestynie pełnego członkostwa w Organizacji.

Dla Polski głosowanie za rezolucją jest spójne z dotychczasowym stanowiskiem, wynikającym również z uznania przez nasze państwo palestyńskiej deklaracji niepodległości w 1988 r.

Polska rozumie i od dziesięcioleci wspiera dążenia narodu palestyńskiego do samostanowienia i państwowości. Na każdym forum działamy na rzecz pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie, w konflikcie izraelsko-palestyńskim opowiadając się stale za rozwiązaniem dwupaństwowym opartym na prawie międzynarodowym, jako jedynym mogącym zakończyć strach i cierpienie obydwu społeczności. Uważamy rezolucję Zgromadzenia Ogólnego za słuszny i ważny krok w tym kierunku.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content