SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Poznaj prelegentów wrześniowej debaty nt. reparacji wojennych od Niemiec

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Już 4 września 2023 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje 2-panelową debatę pt. „Droga do sprawiedliwości – czy Polska otrzyma reparacje wojenne od Niemiec?”. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17:00 w historycznej Sali BHP przy ul. Popiełuszki 6. Poznajcie gości debaty.

UCZESTNICY PIERWSZEGO PANELU:

prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pracownik Katedry Historii Ekonomii Instytutu Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor dwóch rozdziałów oraz współautor trzech rozdziałów publikacji pt. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i innych opracowań naukowych, sporządzonych dla administracji państwowej, instytucji publicznych i niepublicznych oraz przedsiębiorstw. Pasjonat historii, szczególnie II wojny światowej. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX wieku. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w 2022 roku.

dr Paweł Pońsko – doktor w Zakładzie Ekonomii Matematycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert raportu o polskich stratach wojennych ds. waloryzacji PKB. Prowadzi zajęcia m. in. z zakresu ekonomii behawioralnej, matematyki, mikroekonomii i teorii gier. Podczas jednego z posiedzeń komisji parlamentarnej dot. reparacji przedstawiał referat dot. kosztów ekonomicznych okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

dr Tomasz Luterek – prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Biegły sądowy w zakresie wycen retrospektywnych i reprywatyzacyjnych. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojenne. Jako ekspert ds. reprywatyzacji uczestniczył w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Przygotował analizy dotyczące sposobów wyceny w opracowywanej tzw. dużej ustawie reprywatyzacyjnej dla potrzeb Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opracowywał raport dla Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Stale współpracuje z Departamentem Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – ekspert wyceny nieruchomości, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, którego celem jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych

UCZESTNICY DRUGIEGO PANELU

Dyrektor Instytutu Strat Wojennych prof. Konrad Wnęk – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym uzyskał także stopień doktora (1998) i habilitację (2012). Pracownik Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej XIX i XX w. Jest specjalistą w dziedzinie metod kwantytatywnych i modelowania w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ludnościowych. Zajmuje się również wykorzystaniem GIS w badaniach historycznych i analizą danych przestrzennych. Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, European Society of Historical Demography, Social Science History Association. Współautor i redaktor naukowy „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Od lipca 2022 r. członek Rady Naukowej Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Od listopada 2022 r. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński – adwokat z wykształcenia, obecnie zasiada w Komisji ds. Unii Europejskiej, ramach której przewodniczy podkomisji stałej ds. Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Nim rozpoczął działalność polityczną, był zaangażowanym w sprawy społeczne działaczem. Oddany także obronie miejsc pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców i dziedzictwa historycznego terenów Gdańska. Należy do kilku stowarzyszeń, wśród których wymienić można Związek Piłsudczyków RP i kultywujące prawdziwą pamięć o bohaterach antykomunistycznej opozycji Stowarzyszenie „Godność”.


Organizatorami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie. Patronat medialny: Gdańsk Strefa Prestiżu.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zdjęcie wykorzystane w tle pochodzi ze zbiorów Narodowej Agencji Cyfrowej.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content