SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Raport „Procesy zadośćuczynienia i pojednania mające na celu przezwyciężenie zadawnionych konfliktów i budowę wspólnej pokojowej przyszłości – kwestia sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Opracowany w Radzie Europy Raport, powstały w następstwie uchwały przygotowanej przez Arkadiusza Mularczyka, Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, jest już dostępny publicznie.

Sporządzony przez sprawozdawcę Lorda Keen’a dokument przedstawia argumenty przemawiające za zaangażowaniem się państw członkowskich Rady Europy w mechanizm rozwiązywania sporów o podłożu historycznym. Zaleca dążenie do wzajemnego porozumienia, opartego na szacunku i partnerstwie. Rada Europy wskazuje tym samym państwom-agresorom, że nie unikną odpowiedzialności i będą musiały podjąć dialog z państwami-ofiarami.

W kontekście starań Polski o uznanie żądań odszkodowawczych ze strony Niemiec ma to znaczenie szczególne. Raport wzmacnia argumenty strony polskiej, która nie zaprzestanie dyplomatycznych starań i nie zaniecha aktywności na arenie międzynarodowej. Strona niemiecka powinna zasiąść do rokowań w sprawie wypłaty należnych odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945.

Raport „Procesy zadośćuczynienia i pojednania mające na celu przezwyciężenie zadawnionych konfliktów i budowę wspólnej pokojowej przyszłości – kwestia sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia” dostępny jest pod następującym linkiem: https://rm.coe.int/reparation-and-reconciliation-processes-to-overcome-past-conflicts-and/1680ad0084

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content