SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Relacja z debaty „Baltic Pipe – czy oznacza koniec problemów z gazem?”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 14 października 2022 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizował debatę w formie stacjonarnej, pt. „Baltic Pipe – czy oznacza koniec problemów z gazem?”, której gośćmi byli:

prof. Sylwia Mrozowska – doktor habilitowany nauk o polityce i administracji, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, członek Team Europe, członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; koordynator wiodący grupy 5 edukacja społeczna. Prowadzi badania w obszarze społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju technologii energetycznych, strategii, lobbingu i partycypacji. W tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, zredagowała i współredagowała sześć prac zbiorowych,

prof. Piotr Kwiatkiewicz – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. inż., prowadzi badania nad relacjami między sytuacją na rynkach gazu i ropy a stosunkami międzynarodowymi i wewnętrznymi państw producenckich, logistyką paliwową, a także energetyką odnawialną. Redaktor naukowy wydawanych cyklicznie interdyscyplinarnych opracowań monograficznych o problematyce związanej z energetyką i bezpieczeństwem energetycznym „Rynki surowców i energii”, „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska”. Prezes zarządu Fundacji na Rzecz Czystej Energii. Doradza spółkom paliwowym i energetycznym.

Wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a poprowadził je Andrzej Skiba – koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, który na wstępie debaty przedstawił gości oraz przywitał wszystkich słuchaczy.

Podczas debaty poruszono sprawy związane z niedawno otwartym Gazociągiem Bałtyckim, czyli tzw. „Baltic Pipe”, ale rozmawiano także o budowie polskiej elektrowni atomowej i dyskutowano na temat odnawialnych źródeł energii.

Jako pierwsza zabrała głoś profesor Sylwia Mrozowska, która poruszyła kwestie związane z energetyką w kontekście działalności instytucji europejskich:

Komisja Europejska wyraźnie podkreśliła, że Baltic Pipe to sensowna inwestycja na czasy, w których się znaleźliśmy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Unia Europejska myśli o Baltic Pipe jako o przejściu w kierunku zielonego wodoru, czyli wokół czego oscyluje teraz cała polityka. My patrzymy na to przez pryzmat dostaw gazu z Rosji. Komisja Europejska szuka sposobów, aby kraje przeszły transformację energetyczną jak najtaniej i jak najszybciej.

Profesor Piotr Kwiatkiewicz przedstawił ogólny zarys funkcjonowania nowego gazociągu:

Nie mamy jasności ile gaz z Baltic Pipe będzie kosztował – są to dane niejawne więc nie przełożymy tego teraz w sposób bezpośredni na ceny rachunków. Baltic Pipe nie będzie funkcjonował dłużej niż 10 lat ze względu na to, iż Norwegia posiada zasoby gazu jedynie na następne kilkanaście lat. Rurociąg ten powinien powstać 20 lat temu. Nie jesteśmy jedynymi beneficjentami rurociągu Baltic Pipe. Jest to inwestycja na skalę europejską. Zasoby z rurociągu będziemy mogli wykorzystać w 5-6 stopniach więc jest to coś fantastycznego, że gazociąg powstał.

Profesor Piotr Kwiatkiewicz dyskutował ze słuchaczami debaty o obecnej sytuacji energetycznej w Europie:

Dziś o cenie i jakości rynku decydują ceny energii, gdyż produkcja w świecie automatyzacji i informatyzacji jest uzależniona od cen energii. Beneficjentami trwającej wojny są ci, którym udało się pozostać przy stałych cenach energii. Europę czeka poważny kryzys energetyczny. Jest taka teoria, że wojna na Ukrainie jest wycelowana w gospodarkę europejską pod względem energetycznym.

Podczas debaty pojawiło się pytanie dotyczące budowy elektrowni atomowej w Polsce. Profesor Sylwia Mrozowska podkreśliła jak ważna w tym aspekcie jest komunikacja ze społeczeństwem:

W Polsce mamy do czynienia ze stygmatyzacją katastrofy w Czarnobylu, co nie oznacza, że społeczeństwo nie popiera budowy elektrowni atomowej w naszym kraju. Takie procesy jak budowa elektrowni atomowej są złożone. Jednym z ważniejszych aspektów jest komunikacja ze społeczeństwem. Brakuje nam informacji obywatelskich na ten temat. Trzeba prowadzić o tym rozmowy ze społeczeństwem.

Profesor Piotr Kwiatkiewicz zaznaczył, że dopóki nie nauczymy się magazynować energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł z energii, nie może być ona naszym podstawowym źródłem. Zdradził również, które kraje są największymi producentami gazu na świecie:

Transformacja energetyczna polega na tym, że chcemy przejść na odnawialne źródła energii, ale te źródła są niestabilne. Gaz jest swego rodzaju rezerwą, bez niego nie możemy się obejść. Energetyka przyszłości polega na tym, aby wszystko inwestować w OZE, ale dopóki nie nauczymy się magazynować tej energii, naszym stabilizatorem będzie energia ze źródeł kopalnianych. (…) Największe zasoby gazu posiadają Rosja, Iran i Katar. W porównaniu z tymi państwami, inne kraje, które posiadają gaz, nie można nazwać nawet sprzedawcami detalicznymi.

Profesor Sylwia Mrozowska wyraziła zadowolenie z faktu uruchomienia Gazociągu Bałtyckiego:

Cieszę się, że mamy Baltic Pipe, gdyż uważam że należy nam się w tym okresie, jako społeczeństwu, minimalne poczucie bezpieczeństwa.

Na koniec spotkania podziękowano prelegentom oraz słuchaczom, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w wydarzenie poprzez m. in. zadawanie pytań i wyrażanie opinii. Organizatorem debaty był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content