SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Rozmowy telefoniczne ministra Radosława Sikorskiego z ministrami spraw zagranicznych Niderlandów i Chorwacji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W ramach kolejnych konsultacji ze swoimi europejskimi odpowiednikami, szef polskiej dyplomacji przeprowadził dzisiaj rozmowy z szefami dyplomacji: Niderlandów – Hanke Bruins Slot i Chorwacji – Gordanem Grlić-Radmanem.

Najważniejszym tematem rozmowy z niderlandzką minister Hanke Bruins Slot była pomoc wojskowa i finansowa dla Ukrainy. Rozmówcy podkreślili potrzebę ścisłej współpracy europejskich przemysłów obronnych, w szczególności przy produkcji amunicji. Minister Sikorski podziękował rządowi w Hadze za wzrost wydatków na obronność i wsparcie, jakie Niderlandy udzieliły walczącej Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji wskazał także na konieczność zwiększenia presji sankcyjnej na Rosję, m.in. poprzez dalsze uszczelnienie kontroli eksportu. Obie strony wyraziły wolę dalszego pogłębienia stosunków dwustronnych i współpracy na forum europejskim.

Podczas rozmowy ze swoim chorwackim odpowiednikiem, zarówno minister Radosław Sikorski, jak i minister Gordan Grlić-Radman wyrazili satysfakcję z doskonałego stanu relacji polsko-chorwackich. Rozmówcy podkreślili, że oba kraje mają zbieżne poglądy na wiele spraw dotyczących aktualnych zagrożeń i wyzwań dla Europy. Zgodzili się też co do konieczności zwiększenia wszechstronnej pomocy Ukrainie. Zarówno Polska, jak i Chorwacja stoją na stanowisku, że kluczowym elementem wsparcia UE dla Kijowa powinno być rychłe rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

Obaj ministrowie wyrazili poparcie dla integracji państw Bałkanów Zachodnich, podkreślając przy tym potrzebę synchronizowania polityki zagranicznej państw kandydujących ze stanowiskiem państw Unii Europejskiej. 

Minister Grlić-Radman potwierdził, że Chorwacja przywiązuje dużą wagę do rozwijania Inicjatywy Trójmorza, natomiast minister Sikorski wskazał na potrzebę kontynuacji rozwoju strategicznych projektów infrastrukturalnych ze wsparciem UE i USA.  

Omówiono również problematykę bezpieczeństwa energetycznego w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Radosław Sikorski z aprobatą odniósł się do wysiłków Chorwacji mających na celu zwiększenie dywersyfikacji dostaw, także w regionie bałkańskim, w tym zwiększenie potencjału terminala LNG na wyspie Krk.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content