SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z ambasadorami państw afrykańskich

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Radosław Sikorski gościł dziś dwunastu przedstawicieli państw afrykańskich akredytowanych w Polsce. Spotkanie był okazją do omówienia relacji polsko-afrykańskich oraz perspektyw rozwoju wzajemnej współpracy.

Szef polskiej dyplomacji przedstawił gościom informacje na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz ocenił stan stosunków między Polską a Afryką. Minister Radosław Sikorski zapoznał się z opiniami partnerów na temat możliwości zwiększenia dynamiki wzajemnych stosunków, także w zakresie współpracy wielostronnej. Omówiono rosnącą rolę kontynentu afrykańskiego w polityce międzynarodowej, w tym w takich obszarach jak pokój i bezpieczeństwo, kwestie klimatyczne, surowce strategiczne, współpraca gospodarcza, migracje, energetyka oraz wszechstronne potrzeby, szanse i wyzwania związane z dynamicznie rosnącą i młodą populacją, a także intensyfikacja współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy relacji Unia Afrykańska – Unia Europejska.

Przedstawiciele państw afrykańskich podkreślili doskonały stan i dynamikę relacji z Polską, w związku z licznymi wizytami wysokiego szczebla w ostatnich latach czy aktywnością Polski w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Uczestnicy spotkania wyrazili pełną zgodę co do konieczności pogłębiania współpracy w obszarach wspierania rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania zagrożeniom dla pokoju i szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także lepszego wykorzystania szans na współpracę surowcową i inwestycyjną w obliczu negatywnego wpływu na państwa Afryki rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content