SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie online „Migracje a zmiana klimatu – co do 2050 roku?”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W najbliższy piątek, 2 września o godz. 12:00 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje spotkanie online pt. „Migracje a zmiana klimatu – co do 2050 roku?”.

W zaktualizowanym w 2021 roku raporcie Banku Światowego „Groundswell” wskazano, iż zmiana klimatu jest bardzo istotnym czynnikiem determinującym migrację ludności. Bank Światowy szacuje, że do 2050 roku zmiany klimatu mogą zmusić około 216 milionów osób do migracji wewnętrznych. Punkt kulminacyjny może pojawić się już w 2030 roku i nasilać się, aż do 2050 roku. W raporcie stwierdzono również, że działania systemowe na rzecz ograniczenia globalnej emisji gazów przy włączeniu społeczeństw mogą zmniejszyć skalę zjawiska nawet o 80%.

Spotkanie odbędzie się w formie online poprzez platformę ClickMeeting. Link do wydarzenia dostępny jest tutaj: https://rodmgdansk.clickmeeting.com/migracje-a-zmiana-klimatu-co-do-2050-roku-?

Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji. Organizatorami oraz partnerami wydarzenia są także Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyskusja online poprzedzona zostanie wykładem Pani Katarzyny Zajdel-Kurowskiej – Dyrektor Wykonawczej w Grupie Banku Światowego na Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Katarzyna Zajdel-Kurowska – ekonomistka, Dyrektor Wykonawcza w Grupie Banku Światowego. Przed objęciem funkcji dyrektor wykonawczej, członkini Zarządu NBP odpowiedzialna za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a w latach 2007‐2009 – wiceministra finansów.

Jako wiceminister finansów pełniła także funkcje: wiceprzewodniczącej Komisji Nadzoru Bankowego, przewodniczącej Komitetu Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej, Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentowała Polskę w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym (EFC) Rady Unii Europejskiej.

Przed rozpoczęciem kariery w sektorze publicznych, pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty Banku. Członkini Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Programowej United Nations Association Poland oraz UN Global Compact Network Poland, a także członkini Global Interdependence Center’s College of Central Bankers.

Kolejnym prelegentem piątkowej dyskusji będzie profesor Sylwia Mrozowska – doktor hab. nauk o polityce i administracji, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, członek Team Europe, członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; koordynator wiodący grupy 5 edukacja społeczna.

Prowadzi badania w obszarze społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju technologii energetycznych, strategii, lobbingu i partycypacji. W tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, zredagowała i współredagowała sześć prac zbiorowych.

W piątkowym spotkaniu online wystąpi również Łukasz Bień – Dyrektor Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego zainteresowania badawcze związane są między innymi z politycznością w działaniach obywatelskich i artystycznych oraz historią Uniwersytetu Gdańskiego.

Czwartym prelegentem dyskusji jest Elżbieta Czapka – socjolog, obecnie zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Oslo Met – Oslo Metropolitan University. Jej zainteresowania badawcze obejmują: poakcesyjne polskie migracje, uchodźstwo, migracje i zdrowie oraz międzykulturową opiekę nad osobami starszymi.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content