SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Stypendia rządowe i europejskie dla najlepszych kandydatów na studia w College of Europe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

College of Europe (Kolegium Europejskie) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów pomagisterskich w roku akademickim 2024-2025. Rekrutacja trwa do 16 stycznia 2024 r.

• Kandydaci z Polski i Ukrainy mogą starać się o pełne sfinansowanie studiów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Kandydaci z wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego mogą otrzymać pełne stypendia w ramach programu EU4Youth.

• Kandydaci z innych krajów mogą starać się o liczne stypendia oferowane przez Kolegium Europejskie i rządy swoich krajów.

College of Europe, utworzone z inicjatywy Kongresu Haskiego (1948 r.) to najstarsza uczelnia oferująca pomagisterskie studia europejskie. Ideą założycielską było powołanie instytucji, w której absolwenci uczelni wyższych z wielu krajów będą studiować i mieszkać razem przygotowując się do zadań związanych ze współpracą i integracją krajów europejskich. Od 1992 r. College działa zarówno w belgijskiej Brugii, jak i warszawskim Natolinie.

Co roku College of Europe w Natolinie gości blisko 120 studentów z ponad 30 krajów, którzy mieszkając razem na kampusie uczą się wspólnie, a także od siebie nawzajem, przełamują stereotypy i poszerzają swoje horyzonty.

• Stypendia MSZ RP dla obywateli Polski

Od początku istnienia College of Europe w Natolinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oferuje polskim studentom stypendia, które w większości przypadków pokrywają całkowite koszty studiów (27 000 EUR) włącznie z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem na terenie kampusu.

Stypendia te przyznawane są na roczne, dwujęzyczne (angielsko-francuskie) studia pomagisterskie:

• Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies: The Internal and External Dimensions of the European Union – studia w College of Europe w Natolinie z czterema specjalizacjami do wyboru:

• EU Public Affairs and Policies

• The EU and the World

• The EU and its Complex Neighbourhoods

• European History and Civilisation

• Advanced Master of Science in European Economic Studies, advanced Master of European Law, Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy oraz Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies – studia w College of Europe w Brugii

Więcej informacji na temat stypendiów MSZ RP dla polskich kandydatów znajdą państwo TUTAJ

• Stypendia MSZ RP dla obywateli Ukrainy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oferuje również pełne stypendia (27 000 EUR) dla najlepszych ukraińskich kandydatów przyjętych na studia na kierunku European Interdisciplinary Studies w College of Europe w Natolinie.

• Stypendia EU4Youth dla kandydatów z krajów Partnerstwa Wschodniego

College of Europe w Natolinie oferuje dodatkowe pełne stypendia w roku akademickim 2024/25 dla studentów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Stypendia pokrywają opłatę za studia, a także pełne wyżywienie i zakwaterowanie na terenie kampusu. Są finansowane w ramach programu “EU4Youth phase III Youth Employment and Entrepreneurship”, który otrzymuje dofinansowanie z UE i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.

• Pozostałe stypendia

Ponad 70% studentów College of Europe otrzymuje stypendia. Podobnie jak w Polsce, rządy wielu europejskich krajów oferują stypendia dla swoich obywateli na studia w Kolegium. Pełna lista znajduje się tutaj: https://www.coleurope.eu/…/scholar…/scholarships-country

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej College of Europe oferuje też dodatkowe stypendia dotyczące określonych dziedzin:

• European Neighbourhood Policy scholarships – zarówno dla obywateli krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, jak i dla obywateli UE zainteresowanych relacjami UE z jej sąsiedztwem (stypendia na studia w Natolinie i Brugii)

• European History and Civilization scholarships – dla absolwentów historii i kierunków pokrewnych z wszystkich krajów świata (stypendia na studia w Natolinie)

• Journalism and Media scholarships – dla kandydatów z doświadczeniem i/lub wykształceniem w dziedzinie dziennikarstwa i mediów (stypendia na studia w Natolinie)

Więcej informacji na temat pozostałych stypendiów: https://www.coleurope.eu/admission/scholarships

Rekrutacja

College of Europe poszukuje absolwentów politologii, prawa, filologii, filozofii, historii, dziennikarstwa, europeistyki, stosunków międzynarodowych, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwa lub innych kierunków humanistycznych, ale także ścisłych (inżynierów, fizyków, biotechnologów, itd.), którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Oferta dotyczy absolwentów studiów magisterskich, ale także studentów ostatniego roku. Aplikować mogą też posiadacze dyplomu licencjata po ukończeniu czteroletnich studiów w krajach, w których tyle trwa program licencjacki, jak również studenci ostatniego roku w takim programie.

Szczegółowe informacje na temat programów akademickich oraz wymagań na każdy z kierunków znajdują się na stronach:

www.coleuropenatolin.eu

www.coleurope.eu/admission

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content