SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wspólne oświadczenie Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania oraz Wielka Brytania wyrażają głębokie zaniepokojenie w obliczu nieustającej oraz narastającej przemocy na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Stanowczo potępiamy niedawne ataki terrorystyczne, w wyniku których zginęli obywatele izraelscy. Terroryzm w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiony. Stanowczo potępiamy również masową przemoc ze strony izraelskich osadników wobec cywilnej ludności palestyńskiej, w tym niszczenie domów i własności. Ze smutkiem przyjmujemy informacje o wszystkich ofiarach śmiertelnych. Te akty prowadzą donikąd, jedynie do dalszej przemocy. Sprawcy muszą zostać pociągnięci do pełnej odpowiedzialności oraz być ścigani. Należy zaprzestać wszelkich jednostronnych działań, które zagrażają pokojowi oraz nawoływania do przemocy.

Po niedawnym spotkaniu w Akabie, podczas którego Izraelczycy i Palestyńczycy potwierdzili wzajemne zobowiązania, w tym te dotyczące deeskalacji oraz działań na rzecz sprawiedliwego oraz trwałego pokoju, pojawiła się iskra nadziei. Taki rezultat udało się osiągnąć po raz pierwszy od wielu lat. Dziękujemy Stanom Zjednoczonym Ameryki oraz Królestwu Jordanii za sprawienie, że było to możliwe. Nawołujemy wszystkie strony do powstrzymania się od prób zniweczenia tego delikatnego procesu, a także wzywamy wszystkie strony do wywiązania się z zobowiązań podjętych na spotkaniu w Akabie poprzez deeskalację wypowiedzi i działań oraz do przywrócenia spokoju, tak aby te wysiłki mogły przynieść rezultaty oraz aby następne spotkanie w Egipcie zakończyło się sukcesem.

Nie może być innego pożądanego wyniku niż sprawiedliwy i trwały pokój dla wszystkich. W tym względzie ponawiamy również nasz stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań jednostronnych, które podważają rozwiązanie dwupaństwowe, w tym wobec ekspansji osiedli, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Wzywamy rząd Izraela do odwołania niedawnej decyzji o kontynuowaniu budowy ponad 7 tysięcy mieszkań w ramach osiedli na terenie okupowanego Zachodniego Brzegu oraz o legalizacji nieautoryzowanych osiedli.”

źródło: MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content