SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład nt. Formatu Bukaresztańskiego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

22 grudnia 2023 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje wykład w formie online, który rozpocznie się o godz. 19:30. To doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej Formatowi Bukaresztańskiemu okiem eksperta – wykład wygłosi dr Spasimir Domaradzki.

Doktor Spasimir Domaradzki – doktor nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Wilbur Fellow, wielokrotny obserwator wyborów z ramienia OBWE. Członek programu Laboratorium Idei przy Kancelarii Prezydenta RP (2013-2014), członek zespołu redakcyjnego Res Publica Nowa, Visegrad Insight Fellow (2019-2020). Członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia i jego wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, praw człowieka, polityki zagranicznej Polski oraz stosunków transatlantyckich

Link do spotkania pojawi się wkrótce w mediach społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Do usłyszenia!

Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są prowadzone przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe w 16 miastach wojewódzkich i tworzą sieć koordynowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content