SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wyniki konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2024 – Media i Struktury”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu dotacyjnego „Polonia i Polacy za Granicą 2024 – Media i Struktury”. Dziękujemy wszystkim podmiotom, które wzięły udział w tegorocznej edycji. Zdając sobie sprawę z późnego terminu ogłoszenia wyników konkursu, cieszymy się, że rozstrzygnięcie nastąpiło zaledwie kilka dni po przejęciu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kompetencji i budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekty ocenione przez komisję konkursową prezentowały w znacznej części wysoki poziom merytoryczny, a duża liczba proponowanych działań stanowiła odpowiedź na realne potrzeby środowisk polonijnych w różnych częściach świata. Komisja konkursowa rozpatrywała te inicjatywy, które na etapie oceny ekspertów przekroczyły próg 60 punktów.

Nie wszystkie rozpatrywane projekty uzyskały dofinansowanie z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych, jak i merytorycznych. Do najczęstszych przyczyny nieuzyskania pozytywnej ocen z powodu braków formalnych należały m.in.:

(I) brak partnera polonijnego w realizacji projektu, w tym brak partnera polonijnego zgłoszonego w bazie GUS;

(II) brak wkładu własnego w wymaganym zakresie w całym projekcie albo w przypadku projektów wieloletnich w jednym z lat jego realizacji;

(III) złożenie oferty, której zakres wpisywał się już w ramy innych konkursów dotacyjnych (tzw. podwójne finansowanie).

Apelujemy do uczestników kolejnych konkursów o uważne zapoznawanie się z regulaminami, precyzję w przygotowaniu ofert, w tym uwzględnianie wszystkich wymaganych warunków w składanych wnioskach. W szczególności prosimy o unikanie tzw. podwójnego finansowania projektów poprzez wnioskowanie o środki budżetowe równolegle w kilku miejscach oraz o jasne prezentowanie celów oraz zasięgów proponowanych działań. Przedstawiane w ofercie koszty projektu muszą jasno wynikać z planu i harmonogramu działań oraz odpowiadać stawkom rynkowym. Odrzucanie projektów ciekawych merytorycznie, ale niespełniających kryteriów formalnych jest zawsze najbardziej bolesne.

W tym kontekście informujemy, że w najbliższych dniach ogłoszony  zostanie „Konkurs Regrantingowy na Projekty Polonijne 2024”, w którym organizacje pozarządowe będą mogły jeszcze raz spróbować swoich szans na otrzymanie dotacji. Szczegóły oraz terminarz Konkursu zostaną przedstawione wkrótce.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby konkurs „Polonia i Polacy za Granicą 2024 – wydarzenia i inicjatywy polonijne” został rozstrzygnięty w najkrótszym możliwym czasie.

Materiały można pobrać TUTAJ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content