SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wystąpienie Ministra Zbigniewa Raua w związku z 3. rocznicą sfałszowanych wyborów na Białorusi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nasi Drodzy Sąsiedzi, Białorusini,

mijają trzy lata od kiedy sfałszowano wybory prezydenckie w Waszym kraju. Pamiętamy o Waszej niezłomnej postawie. Wobec wielkiej nieuczciwości pokazaliście wolę do życia w wolnym i demokratycznym państwie. Wasz opór spotkał się z brutalnym odwetem. Przemoc reżimu uderzyła w znaczną część społeczeństwa. Masowe aresztowania, pobicia, zastraszanie, a nawet zabójstwa – to odpowiedź władz na pragnienie obywateli do godnego życia. Społeczeństwo białoruskie, w tym również polska mniejszość narodowa, pozbawione jest możliwości normalnego rozwoju. Setki tysięcy z Was opuściło swą Ojczyznę. Uciekliście przed represjami i z braku perspektyw. Dla większości tej wielkiej emigracji to właśnie Polska stała się bezpieczną przystanią. W naszym kraju możecie rozwijać swoje talenty i przedsiębiorczość, choć rozumiemy, że wielu z Was pragnie jak najszybszego powrotu do domu. Niestety, spirala przemocy nie ustaje. Wasi rodacy w kraju poddawani są bezlitosnej propagandzie. 

Jestem jednak przekonany, że w przyszłości Wasza wolna Ojczyzna przyjmie Was, aby móc w pełni i prawdziwie rozkwitnąć. Reżim białoruski wspiera straszną wojnę, którą Kreml rozpętał przeciwko niepodległej Ukrainie. Skłania to wielu z Was do artykułowania niezgody na podporządkowywanie Waszej Ojczyzny imperialnej polityce Moskwy. W obliczu narastającej rusyfikacji coraz częściej odwołujecie się do swej historii, bogatej kultury, języka i unikalnej tożsamości. Za to również spotykają Was represje ze strony reżimu. Poszukiwanie korzeni oraz dbanie o własne dziedzictwo jest najlepszym świadectwem miłości do Ojczyzny i troski o jej przyszłość. Pielęgnując białoruskość odkrywacie, że jesteście częścią rodziny europejskiej. Polska wspiera Wasze narodowe nadzieje i europejskie aspiracje. My, Polacy, mamy w pamięci naszą własną trudną historię. Dlatego doskonale rozumiemy Wasze pragnienie do życia w wolnym Państwie Białoruskim.

Wierzę, że uda się Wam odzyskać swoją Ojczyznę.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content