SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Z inicjatywy Polski UNESCO ustanawia Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 12 października br., z inicjatywy Polski oraz zbudowanej przez nasz kraj koalicji międzyregionalnej złożonej z Botswany, Bangladeszu, Maroko, Korei Południowej, Panamy, Rwandy i Słowacji, Rada Wykonawcza UNESCO, podczas trwającej 217. sesji, przyjęła decyzję w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe to przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyki, umiejętności czy tradycje, ale także przedmioty oraz miejsca cenione i wzmacniające poczucie przynależności do grupy, społeczności lub wspólnoty.  W tym roku obchodzona jest 20. rocznica uchwalenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem decyzji przyjętej z inicjatywy Polski i międzyregionalnej grupy państw jest upowszechnienie wiedzy o Konwencji UNESCO z 2003 roku, zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz zachęcenie do podjęcia dodatkowych działań w celu jego ochrony na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym.

Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa obchodzony będzie co roku  17 października, w dniu przyjęcia Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyjęcie decyzji o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego znakomicie wpisuje się w obchodzoną w tym roku 20. rocznicę przyjęcia Konwencji oraz potwierdza zaangażowanie Polski w promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego. Decyzja Rady Wykonawczej zostanie przekazana w formie rekomendacji Konferencji Generalnej UNESCO, która w listopadzie tego roku przyjmie rezolucję w tej sprawie.

Polska ratyfikowała Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa w 2011 roku. Obecnie na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego znajduje się 5 polskich wpisów. Ostatni z nich, tradycje flisackie, został dokonany w grudniu 2022 r.

Rzecznik Prasowy MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content