SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zaproszenie do udziału w debacie online nt. tureckich wyborów prezydenckich i parlamentarnych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zaprasza na debatę w formie online pt. „Tureckie wybory”, która odbędzie się 24 maja o godz. 18:30. W debacie weźmie udział dr Karolina Olszowska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Link do debaty dostępny jest na końcu artykułu.

Organizatorami debaty są Katedra Systemów Politycznych oraz Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW; Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UG oraz Ogólnopolska Grupa badawcza ds. współczesnej Turcji.

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Turcji z 14 maja 2023 roku przyciągały i przyciągają uwagę analityków, badaczy, obserwatorów i opinii publicznej z całego świata. Po ponad 20-letnim okresie rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) powszechnie wyrażane było oczekiwanie na polityczne zmiany. Pytania i wątpliwości budzi przede wszystkim styl przywództwa politycznego właściwy obecnemu liderowi państwa. Ogromne piętno, jakie na współczesnym systemie politycznym Turcji wywarł Recep Tayyip Erdoğan, przywódca AKP, premier w latach 2003-2014, a od 2014 roku prezydent tego kraju, uczyniło z niego jednego z najważniejszych polityków we współczesnej historii państwa. Jednak tendencje autorytarne, zanegowanie zasad i norm leżących u źródeł Republiki Tureckiej, odwoływanie się do wartości religijnych jako elementu legitymizacji systemu politycznego, wykorzystywanie emocji społecznych w dyskursie politycznym stały się wyznacznikami życia politycznego we współczesnej Turcji. Na tendencje autorytarne nakładają się zjawiska kryzysowe w gospodarce. Turcja ponadto musi sprostać wyzwaniom i zagrożeniom płynącym z otoczenia międzynarodowego, w którym musi realizować swoje cele w ramach polityki zagranicznej (konsekwencje arabskiej wiosny, wojna domowa w Syrii, procesy (de)stabilizacji Iraku, kryzys wokół programu jądrowego Iranu, konflikt ormiańsko-azerski, wojna w Ukrainie). To wszystko sprawia, że wybory w Turcji swoim znaczeniem wykraczają poza kontekst lokalny.

Zapraszamy więc na debatę ekspertów, która poświęcona będzie omówieniu wyników wyborów (choć jeszcze bez znajomości ostatecznych rozstrzygnięć w przypadku kluczowych wyborów prezydenckich). Zaproszeni goście spróbują wskazać najważniejsze konsekwencje tych wydarzeń, zarówno dla Turcji, jak i dla środowiska międzynarodowego, oraz zastanowić się nad ewentualnymi scenariuszami rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości.

W dyskusji wezmą udział:

Prof. Adam Szymański, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Dr Karol Bieniek, Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UP im. KEN w Krakowie

Dr Karolina Olszowska, Wydział Historyczny UJ, Instytut Badań nad Turcją

Dr Kinga Smoleń, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Dr Karol Wasilewski, 4CF The Futures Literacy Company

Prowadzenie spotkania:

Dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Link do spotkania on-line znajduje się tutaj

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content