SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zaproszenie na spotkanie „Społeczna odpowiedzialność uczelni”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zaprasza na spotkanie „Społeczna odpowiedzialność uczelni”.

Jaka jest współczesna rola szkół wyższych? Na ile mogą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowania i kształtowania wartości obywatelskich, działania na rzecz innowacyjności, efektywności i implementacji skutecznych rozwiązań a na ile pozostać „świątyniami” wiedzy? Czy w ogóle taka opozycja realnie istnieje?

Dyskusja będzie oscylować wokół przyszłych wyzwań uczelni, kierunku działań badawczych i edukacyjny oraz wizji odpowiedzialności naukowców różnych dziedzin. Zaproszeni goście zajmują różne stanowiska na uczelni, zajmują się innymi częściami nauki oraz różnie wpływają na różne części naszej rzeczywistości, co pozwoli na holistyczne określenia problematyki i próbę znalezienia odpowiedzi.

Wśród zaproszonych gości będą:

Ewa Łojkowska – profesorka nauk biologicznych, była Dziekan Międzywydziałowego Wydziału Biotechnologii UG i GUMED. Przewodnicząca Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności UG;

Anna Dziadkiewicz – doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Marketingu Wydziału Zarządzania UG; Członkini Komisji ds. Równego Traktowania Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Justyna Świeżak – doktor, adiunkt w Katedrze Funkcjonowania Ekosystemów Morskich; Członkini rejsów Oceanografem, specjalistycznym statkiem naukowo-badawczym wykorzystywanym przez pracowników oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie odbędzie się 8 lipca o godzinie 13:00 w audytorium S208 na Wydziale Nauk Społecznych.

Partnerem wydarzenia jest między innymi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content