SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zgłoś się na staż w UNESCO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku informuje o możliwości ubiegania się o staż w UNESCO.

Jakie są ewentualne wymagania, by móc zgłosić się na staż? To między innymi status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich. Ubiegać się o staż w UNESCO mogą także osoby, które zakończyły studia nie później niż rok przed rozpoczęciem stażu.

Aplikację należy wysłać, po uzupełnieniu ankiety, za pośrednictwem strony: https://en.unesco.org/…/candida…/internships/application

Polecamy także odwiedzić stronę internetową: https://en.unesco.org/careers/internships

UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury powstała 16 listopada 1945 roku wraz z podpisaniem Aktu Konstytucyjnego, który został ratyfikowany przez 20 państw i wszedł w życie 4 listopada 1946 roku. UNESCO jest organizacją międzyrządową i jedną z wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych, której członkami jest obecnie 190 państw (6 państw posiada status krajów stowarzyszonych). Organizacja ma na celu wspieranie idei pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. Opierając się na idei solidarności i tolerancji, UNESCO dąży do promowania kultury pokoju na świecie i zapewnienia powszechnego respektowania podstawowych swobód i praw człowieka, jak też poszanowania reguł sprawiedliwości społecznej. Jednym z podstawowych celów Organizacji jest zatem aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Polska jest członkiem Organizacji od 6 listopada 1946 roku.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content