SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski uczestniczył w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ws. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku

Podczas wizyty w ONZ w Nowym Jorku w dn. 15-18 lipca br. minister Wiśniewski zabrał głos w debacie generalnej Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ws. Zrównoważonego Rozwoju oraz w segmencie wysokiego szczebla Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Otworzył także współorganizowane przez Polskę wydarzenie towarzyszące nt. roli odpornej infrastruktury dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Forum Polityczne Wysokiego… Czytaj dalej Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski uczestniczył w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ws. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku

Minister Radosław Sikorski uczestniczył w Szczycie NATO w Waszyngtonie

Szef polskiej dyplomacji towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania szefów państw i rządów krajów NATO, które odbyło się w dniach 9-11 lipca br. Decyzje podjęte w ramach Szczytu dotyczyły przede wszystkim wzmacniania kolektywnej obrony sojuszników przed zagrożeniem ze strony Rosji oraz wsparcia NATO dla Ukrainy. Po raz pierwszy w obradach Szczytu, jako pełnoprawny Sojusznik,… Czytaj dalej Minister Radosław Sikorski uczestniczył w Szczycie NATO w Waszyngtonie

Polka przez kolejne 4 lata pokieruje Fundacją Azja-Europa (ASEF)

Kandydatka Polski na stanowisko Dyrektora Zarządzającego ASEF, Ambasador Beata Stoczyńska, została zatwierdzona do pełnienia tej funkcji przez Radę Gubernatorów ASEF podczas spotkania przedstawicieli państw członkowskich tej międzynarodowej organizacji w dniach 11-12 lipca br. Na jej zastępcę wybrany został Pan Zhang Lei, przedstawiciel Chin. Zmiana zarządu Fundacji ma nastąpić jesienią br. po zakończeniu kadencji obecnego Dyrektora… Czytaj dalej Polka przez kolejne 4 lata pokieruje Fundacją Azja-Europa (ASEF)

Minister Radosław Sikorski wziął udział w panelu „Europe’s Security After the Washington Summit”

Wizyta w Waszyngtonie była dla Ministra Spraw Zagranicznych okazją do udziału w panelu „Europe’s Security After the Washington Summit”, organizowanym przez dawne miejsce pracy szefa polskiej dyplomacji, American Enterprise Institute (AEI).

Wizyta podsekretarza stanu Jakuba Wiśniewskiego w Republice Mołdawii

Wiceminister Jakub Wiśniewski w dniach 10-11 lipca 2024 r. przebywał z wizytą w Mołdawii, gdzie spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki i Cyfryzacji Republiki Mołdawii Dumitru Alaibą. Wizyta była również okazją do podpisania umowy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w celu wsparcia mołdawskiego sektora edukacji. W Mołdawii wiceminister Wiśniewski odbył również rozmowy z ministrem… Czytaj dalej Wizyta podsekretarza stanu Jakuba Wiśniewskiego w Republice Mołdawii

Działalność Grupy Komunikacyjnej na rzecz Ukrainy w Warszawie

10 lipca br. pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej Tomasz Chłoń spotkał się w Warszawie z ukraińskim ambasadorem ds. komunikacji strategicznej Oleksandrem Scherbą oraz członkami Grupy Komunikacyjnej na rzecz Ukrainy (UCG), składającej się z dyplomatów z kilku państw. Spotkanie było okazją do koordynacji już podjętych wspólnych działań oraz ustalenia dalszych priorytetowych przedsięwzięć… Czytaj dalej Działalność Grupy Komunikacyjnej na rzecz Ukrainy w Warszawie

Lista kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 4 lipca 2024 r. zakończyła się procedura opiniowania listy kandydatów przez Panel Doradczy Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na liście kandydatów z ramienia Polski na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znalazły się następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): W dniu 23 lipca 2024… Czytaj dalej Lista kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Konsultacje Podsekretarz Stanu Henryki Mościckiej – Dendys w hiszpańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy

Udział w dorocznym spotkaniu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych oraz konsultacje z wiceszefem hiszpańskiej dyplomacji, Luisem Manuelem Cuesta Civis, były głównymi punktami wizyty wiceminister Mościckiej-Dendys w Madrycie w dniach 3-5 lipca br. Rozmowy wiceministrów poświęcone były modelowi współpracy z diasporami oraz reformy systemów konsularnych obu państw. Wiceministrowie Henryka Mościcka-Dendys i Luis M. Cuesta Civis wymienili się… Czytaj dalej Konsultacje Podsekretarz Stanu Henryki Mościckiej – Dendys w hiszpańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii

W niedzielę, 7 lipca br. w Chobielinie, minister Radosław Sikorski odbył konsultacje z nowo mianowanym szefem brytyjskiej dyplomacji Davidem Lindonem Lammy’m. Wiodącym motywem rozmów były kwestie globalnego bezpieczeństwa, także w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie. W ocenie ministra Sikorskiego dzisiejsza wizyta ministra Lammy’ego świadczy o bardzo silnych więziach łączących oba kraje, i to niezależnie od… Czytaj dalej Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria: Wymagania konieczne Wymagania pożądane Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne. Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów: Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zamkniętej kopercie (Dziennik Podawczy czynny w godz. 08:15 – 16:15) lub przesłać pocztą w… Czytaj dalej Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content