SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„Human Rights, Camera, Action!”. Konkurs dla młodzieży z okazji 75. rocznicy powstania Rady Europy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Konkurs ma zaangażować młodych ludzi w budowanie Europy opartej na wspólnych wartościach. Uczestnicy powinni przedstawić, jaką rolę pełnią prawa człowieka w ich codziennym życiu, jak postrzegają prawa człowieka lub ich ochronę lub jak widzą przyszłość praw człowieka w Europie.

Praca konkursowa może być zgłoszona w formie fotografii, filmu, zdjęcia lub filmu  wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.

Zwycięzcy w nagrodę pojadą na wycieczkę do Strasburga, a ich prace zostaną wystawione w siedzibie Rady Europy. Będą również opublikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Rady.  
 
Harmonogram:

14 maja – 14 lipca 2024 r.: nadsyłanie zgłoszeń na Instagram Rady Europy,

15 lipca – października 2024 r.: wybór zwycięskich prac i kontakt ze zwycięzcami,

6–8 listopada 2024 r.: zwycięzcy udadzą się do Strasburga na ogłoszenie końcowych wyników konkursu i prezentację zwycięskich prac w ramach Światowego Forum na rzecz Demokracji.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.coe.int/en/web/portal/-/human-rights-camera-action-council-of-europe-launches-photo-and-video-competition-for-young-europeans

Konkurs został ogłoszony podczas międzynarodowego wydarzenia młodzieżowego zorganizowanego w Strasburgu pt. „Wierność w jutro: dzielenie się i kształtowanie demokracji i praw człowieka wspólnie z młodymi ludźmi”. Jest elementem szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej zwiększenia rozpoznawalności Rady Europy, jako organizacji stojącej na straży fundamentalnych wartości europejskich.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content