SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Partnerzy projektu

Uniwersytet Gdański

Polski uniwersytet utworzony w 1970 roku w Gdańsku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Jest to największa uczelnia w regionie pomorskim, która liczy ponad 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się około 1700 pracowników naukowych. Uczelnia prowadzi szereg projektów i badań naukowych współpracując z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Część działalności uczelni przebiega w ramach współpracy z biznesem.

Fundacja ERGO

Gdańska fundacja, której misją jest podnoszenie poziomu debaty publicznej poprzez zaopatrywanie uczestników dyskursu w kompetencje miękkie, z wykorzystaniem narzędzia, którym jest debata oksfordzka. Fundacja organizuje liczne projekty debatanckie, szkolenia i turnieje.

Fundacja Jagiellońska

Fundacja prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Celem fundacji jest, aby młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym, a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pozytku publicznego. Fundacja jest pomysłodawcą gier edukacyjnych "Trimarium" i "Intermarium".

Fundacja dla Gdańska i Pomorza

Gdańska fundacja, której celem jest poprawa jakości życia publicznego w Polsce, integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą, integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego, edukacja pozaszkolna w zakresie kultury, historii, sztuki, nauki, sportu, upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Gdańska, Pomorza i Polski w Europie i na świecie, promowanie młodych twórców, wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, społecznego i kulturalnego, inicjowanie o organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, zlotów, debat publicznych, współpraca z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi. Fundacja jest wydawcą lokalnego portalu informacyjnego pn. "Gdańsk Strefa Prestiżu".

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content