SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Co to jest RODM?

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są prowadzone przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe w 16 miastach wojewódzkich i tworzą sieć koordynowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.

Zakres działalności

Ośrodek jest odpowiedzialny za inicjowanie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania są okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwiają one partnerom regionalnym wyrażenie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ich działań o charakterze międzynarodowym.

Współpraca

Zapraszamy wszystkich chętnych, organizacje i społeczności do współpracy i włączania się w działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Zachęcamy do śledzenia aktywności Ośrodka w mediach społecznościowych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest realizowany w latach 2022 - 2024 przez Instytut Debaty Publicznej i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022 - 2024".

Instytut Debaty Publicznej jest realizatorem zadań publicznych, projektów edukacyjnych, szkoleń i wykładów obejmujących tematykę nauk prawnych, społecznych oraz umiejętności miękkich i biznesowych, w tym wystąpień publicznych, sztuki debatowania, erystyki, argumentacji, pracy zespołowej, zarządzania sobą w czasie.

Nasz zespół

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Andrzej Skiba

Prezes Instytutu Debaty Publicznej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content