SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska wzywa Niemcy do wypłaty reparacji wojennych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau parafował notę dyplomatyczną skierowaną do niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w sprawie kwestii związanych z odszkodowaniami za szkody poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.

Szef MSZ podkreślił, iż nota wyraża przekonanie, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego, ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następst agresji i okupacji niemieckiej. Według ministra spraw zagranicznych uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno zawierać m. in. wypłacenie przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu, a także systemowe rozwiązanie kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów.

Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie oraz doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów w przeszłości oraz z zapewni dalszy rozwój – podkreślił Zbigniew Rau.

1 września 2022 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, iż ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Raport został przygotowany przez funkcjonujący w poprzedniej kadencji parlamentu – od września 2017 roku – Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej.

źródło: PAP/MSZ

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content